Offentlig upphandling

Den process som offentliga organisationer använder för att genomföra sina inköp kallas för offentlig upphandling och omfattas av upphandlingslagarna.

När en offentlig verksamhet har ett behov som den inte kan eller vill lösa på egen hand kan de ta beslut om att istället göra ett inköp, något som kallas för offentlig upphandling. Det gäller i princip alla typer av inköp inom den offentliga sektorn, även leasing och hyra. Offentlig upphandling kan dessutom användas som strategi för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Det kan också hjälpa till att säkerställa att verksamheter inom den offentliga sektorn öppnar upp sina inköp för konkurrens , vilket gör att skattemedlen används på ett så effektivt sätt som möjligt och att företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på samma villkor.

Regler inom offentlig upphandling

Kopiera länk hit

Det finns vissa regler för hur en offentlig upphandling ska gå till och dessa finns beskrivna i den svenska upphandlingslagstiftningen. I lagstiftningen ingår fyra lagar:

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)

  • lagen om upphandling inom områdena försörjningssektorerna (LUF)

  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK)

  • lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Varför offentlig upphandling?

Kopiera länk hit

Offentliga upphandlingar är viktigt för att upprätthålla ett välmående samhälle, då svensk offentlig upphandling omsätter flera hundra miljarder kronor varje år. Därför kan offentlig upphandling användas i strategiska syften för att driva utvecklingen av ett mer hållbart samhälle framåt, exempelvis genom att efterfråga miljömässigt och socialt hållbara tjänster och produkter. Det kan också bidra till att främja leverantörers innovationsförmåga och på så sätt öka möjligheterna till nya lösningar. Vid vissa offentliga upphandlingar har man dessutom en skyldighet att annonsera om upphandlingen, vilket ger allmänheten en ökad insyn i vad som händer i samhället och hur deras skattemedel används.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Konkurrens

Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Leasing

Leasing innebär att hyra en inventarie till en fast kostnad.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.