Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.

Förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare

Kopiera länk hit

Kollektivavtalets bestämmelser och villkor utformas efter förhandlingar mellan fackförbund, som representerar arbetstagarna, och arbetsgivare eller arbetsgivarförbund. Förhandlingarna innefattar förutom lön, även villkor kring semester, uppsägningstid och pension. I vissa hänseenden kan kollektivavtal göra det svårare för löntagare att förhandla upp sin lön eftersom arbetsgivaren kan hänvisa till dessa avtal som en rådande norm för lönen.

För att skydda arbetstagaren

Kopiera länk hit

Kollektivavtal förhandlas fram med fokus på både rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare respektive arbetstagare och syftar till att uppnå en tryggare arbetsmiljö, framför allt för de anställda. I avtalen sätts bland annat en lägsta gräns för vilken lön som arbetsgivaren är tillåten att betala till sina anställda. På så sätt skyddar ett kollektivavtal mot så kallad lönedumpning som betyder att löntagare tvingas konkurrera om jobben genom att godta sjunkande löner och sämre arbetsvillkor.

Trygghet för arbetsgivaren

Kopiera länk hit

Ett kollektivavtal är ofta fördelaktigt även för arbetsgivaren. Framför allt innebär de flesta kollektivavtal att det råder fredsplikt. Detta betyder att löntagaren inte får vidta stridsåtgärder på grund av arbetsvillkoren så länge avtalet gäller. Exempel på stridsåtgärder är strejker och blockader som kan användas som påtryckningsmedel från missnöjda anställda för att få arbetsgivaren att förbättra villkoren. Dessutom kan ett kollektivavtal innehålla rabatter på försäkringar till de anställda. Dessa typer av förmåner används ofta som argument från fackföreningar för att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå i kollektivavtalen.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.