Ändra - Kund & Leverantör

Hantera Fortnox

Om uppgifter om en person är felaktiga, ofullständiga eller missvisande kan du som systemadministratör‍ rätta dessa personuppgifter. Det finns olika sätt att gå tillväga beroende på vad det är du vill ändra.

Register

Kopiera länk hit

I kund- och leverantörsregistret kan du ändra all information utom kund-/leverantörsnumret. Du kan även redigera en kund/leverantör när du står inne på en faktura. Klicka i så fall på redigerasymbolen till höger om namnet så kommer du in i registret och kan ändra uppgifterna.

 1. Klicka på Register i menyn uppe till höger. Klicka sedan på Leverantörer eller Kunder.

 2. Sök upp leverantören/kunden eller om du ser det i listan kan du direkt klicka på namnet. Då öppnas leverantörskortet/kundkortet för aktuell leverantör/kund upp.

 3. I leverantörskortet/kundkortet kan du ändra personuppgifterna och klicka sedan på Spara.

Order, offerter, kundfakturor och leverantörsfakturor

Kopiera länk hit

Du kan även ändra personuppgifter på order, offerter, kundfakturor och leverantörsfakturor. Observera att detta endast kan göras om det inte är bokfört. Är det bokfört måste du använda dig av funktionen anonymisering. 

Läs mer om det här: Anonymisering - Räkenskapsår

 1. Tryck på menylistan till vänster och välj Order, Offert, Fakturering eller Leverantörsfakturor

 2. Sök upp eller välj i listan det du önskar ändra uppgifter på.

 3. Ändra informationen i fälten som visas och tryck sedan på Spara.

(Observera att där finns flera flikar med fält som kan innehålla personuppgifter)

Personuppgifter på fler ställen

Kopiera länk hit

Artiklar

Vissa personuppgifter kan även förekomma i artikelregistret. För att ändra dessa:

 1. Klicka på Register i menyn uppe till höger. Klicka sedan på Artiklar.

 2. Sök upp artikel eller om du ser det i listan kan du direkt klicka på namnet. Då öppnas fältet för den specifika artikeln upp.

 3. På denna sida kan du ändra personuppgifterna och klicka sedan på Spara.

Inställningar

Beroende på vilken produkt du använder kan det finnas personuppgifter även under inställningar.

 1. Tryck på Inställningar och välj produkt

 2. Välj flik.

 3. Finns där personuppgifter kan dessa ändras genom att ändra information i fälten och sedan trycka på Spara.

Fick du den hjälp du sökte?