Dela denna artikel

Byte av bolagsform

Hantera Fortnox

All bokföring i ett Fortnox-abonnemang är bundet till det organisationsnummer som abonnemanget är registrerat på. Detta gör att det inte finns någon verklig möjlighet att skilja bokföringen mellan två olika organisationsnummer åt.

Vid byte av bolagsform rekommenderar vi således varmt att man skapar ett nytt abonnemang för det nya organisationsnumret. Det enskilda abonnemanget behålles sedan så länge som man behöver det och sägs sedan upp av dess systemadministratör.

När du har sagt upp, eller ska säga upp, ditt abonnemang i Fortnox är det viktigt att du tänker på den information och data du samlat på dig och nu ska ta ut innan kontot är avslutat och låst.

OBS! Även om nedanstående lista tar upp de flesta fall gällande vilken data/information du behöver exportera inför ett avslut kan du behöva gå igenom detta med din revisor eller redovisningskonsult för att säkerställa att ni får med all information som krävs.

Exempel på åtgärder som är bra att tänka på inför ett avslut/byte av system:

  1. Kom ihåg att säga upp ditt abonnemang en månad före nuvarande avtalsperiods slut.

  2. Exportera dina SIE-filer innehållande din bokföring för respektive räkenskapsår.

  3. Skriv ut reskontran genom att se till att du ser 100 objekt i taget per listsida och klicka sedan på "Skriv ut lista" uppe till höger i programmet. Här kan det också vara bra att dubbelkolla med revisor/redovisningskonsult om ni behöver ha varje enskild faktura utskriven eller om det räcker med listan över reskontran.

  4. Ladda ner och spara eventuella bilder och/eller filer som är kopplade till leverantörsfakturor eller verifikat.

  5. Ta ut balansrapport, resultatrapport, huvudbok samt en verifikationslista.

  6. Exportera artikelregister, kundregister, leverantörsregister, personalregister samt underlag kopplade till dessa.

  7. Vad avser programmet Fortnox Lön uppmanar vi er att först kontakta er lönekonsult och Skatteverket gällande vad som behöver tar ut från Fortnox, och sedan återkomma till oss med detta så hjälper vi er vidare.

  8. Om ni har öppna (oavslutade) kundfakturor som skickats med Fakturaservice/påminnelseservice ska dessa avslutas i Fortnox hantering innan abonnemanget stängs.

Stäng även av funktionerna för automatisk fakturatolkning och e-faktura, om leverantörsfakturor skickas in via e-faktura eller iväg på tolkning så kommer ni även efter uppsägningen att faktureras för dessa.

Klicka på Kugghjulet - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde E-faktura samt Digitalt flöde fakturatolkning.

Från enskilda abonnemanget kan man sedan ta ut filer med leverantörer, kunder, artiklar och personal.

Kundregister:
Export från enskilda: Export av kundregister
Import till AB: Import av kundregister

Leverantörsregister:
Export från enskilda: Export av leverantörsregister
Import till AB: Import av leverantörsregister

Artikelregister:
Export från enskilda: Export av artikelregister
Import till AB: Import av artikelregister

Personalregister (om man använt löneprogrammet i enskilda):
Export från enskilda: Exportera personal i Fortnox Lön
Import till AB: Import av personalregister i Fortnox Lön

Fick du den hjälp du sökte?