Exportera SIE-fil

Bokföring

Vad är SIE-fil?

Kopiera länk hit

SIE-formatet är en standard framtagen för att enkelt kunna flytta bokföringsdata mellan olika program oavsett från vilken programvaruleverantör programmet kommer. Bokföringsdata kan exporteras till olika program för efterbearbetning, t ex till din revisor som ska göra deklaration, analys och bokslut.

Du kan enkelt exportera en SIE-fil från Fortnox. Du kan välja mellan fyra olika typer av SIE-filer, som innehåller lite olika information.


SIE1 - Årssaldon. Innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen.

SIE2 - Periodsaldon. Innehåller all information från typ 1 samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.

SIE3 - Objektsaldon. Identisk med typ 2, men saldon finns även på objektnivå, t ex kostnadsställen och projekt.

SIE4 - Transaktioner. Identisk med typ 3, men innehåller även samtliga verifikationer för räkenskapsåret. Detta är den vanligaste typen. 

Exportera SIE-fil

Kopiera länk hit

För att göra en SIE export, exportera din bokföringsdata, klickar du på ditt företagsnamn längst upp i programmet och väljer alternativet Export.

Du kommer då till nedanstående vy där du kan välja vilken SIE-typ du vill exportera, vilket datumintervall du vill att filen ska innehålla, om du vill att filen ska innehålla samtliga konton, kostnadsställen och projekt eller bara de som använts. Du får även välja vilka verifikationsserier du vill exportera, i listan över verifikationsserier bockar du för de du vill ha med i filen.

Avsluta med att klicka på knappen Exportera och välj vart du vill spara ner filen.

En SIE-fil innehåller alltid delar av ett räkenskapsår eller ett helt räkenskapsår, aldrig mer. Har du flera räkenskapsår som du vill exportera får du alltså exportera en SIE-fil för varje år. 


Film: Exportera SIE-fil i Fortnox Bokföring

Kopiera länk hit
Fick du den hjälp du sökte?