Dela denna artikel

SIE-fil

Bokföring

En SIE-fil innehåller olika typer av bokföringsdata t.ex. räkenskapsår, kontoplan och verifikationer. Du använder en SIE-fil när du ska flytta din bokföringsdata mellan olika program, t.ex. när du ska föra över ett års bokföring från Fortnox program till ett bokslutsprogram.

Det finns olika typer av SIE-filer. SIE-hanteringen i Fortnox är uppbyggd efter SIE-standard och nedan kan du läsa vad du får med dig in i Fortnox från respektive filtyp:

SIE1 - Kontoplan, ingående balanser på balanskonton och räkenskapsår.

SIE2 - Samma som typ 1

SIE3 - Samma som typ 1 och 2, Budget på resultatkonton och kan få den per Kostnadsställe (Objekt 1). register för kostnadsställen och projekt läses in under register. 

SIE4 - Samma som typ 1, 2 och 3 samt transaktioner. Innehåller även möjligheten att ta ut rapporter i programmet med periodsaldon på kostnadsställe, projekt samt kontosaldo då det grundar sig i värdet på de importerade transaktionerna. SIE4-filen är den vanligaste typen.

Förutom detta så kommer även kostnadsställen, projekt och verifikationsserier med in i Fortnox ifall de är med i filen.
Det finns även en möjlighet att exportera en SIE-fil från Fortnox. En sådan fil har med sig samma information som du kan läsa in samt att du får med utgående värden. 

Här kan du läsa mer om de olika SIE-typerna: SIE-Gruppen - SIE 1-4

För att importera eller exportera en SIE-fil klickar du på ditt företagsnamn som du hittar längst upp i mitten, välj sedan alternativet Import eller Export. Läs mer här:

Importera SIE-fil ‍ 

Exportera SIE-fil

Fick du den hjälp du sökte?