Behörigheter i Fortnox Skolstöd

Skolstöd

En programadministratör eller systemadministratör har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. 
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet. 

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Skolstöd för att tilldela behörighet till en lärare.

Skolstöd: Behöver varaför att användaren ska ha tillgång till Skolstöd


Övriga behörigheter och rättigheter för elever sätter läraren i samband med att elevens företag skapas i Skolstöd. Läraren ger eleven tillgång till de program som ska användas och får då per automatik full behörighet och rättighet till de, av läraren, valda programmen.

Under Administrera användare i elevens program kommer eleven sedan att vara upplagd som användare på företaget, med läraren som Konsult.

Eleven blir varken programadministratör eller systemadministratör ‍, då läraren, som då är Systemadministratör i Fortnox Skolstöd är Systemadministratör även i elevernas program.

Här‍ kan du läsa mer om behörigheter och vyn Administrera användare: Administrera användare ‍ 

Fick du den hjälp du sökte?