Semestergrundande och ej semestergrundande frånvaro

Lön

En anställd kan ha frånvaro och ändå tjäna in fullt antal semesterdagar med det finns även frånvaro som påverkar så att man inte tjänar in fullt antal semesterdagar. 
Nedan visar vi exempel på frånvaro som är semestergrundande upp till ett visst antal frånvarodagar och som därefter övergår till att bli ej semestergrundande. Dessa påverkar då antalet semesterdagar som den anställde tjänar in. 

Det finns även frånvaro som aldrig är semestergrundande, det är t.ex tjänstledighet som vid 100% frånvaro direkt är ej semestergrundande.

Beräkna antal semesterdagar

Semesterdagar beräknas alltid på samma sätt oavsett avtal och hämtas från underlag i semesterberäkningen och inställningar på anställd i personalkortet under avsnittSemester. Beräkningsformeln är enligt följande och summan avrundas alltid uppåt:

Beräkningsformeln hänvisar till fält i Underlag samt Inställningar vid beräkningstillfället i semesterberäkningen som du hittar om man klickar på en av de anställda som du har skapat semesterberäkning för. Du får då upp en detaljerad vy för den anställde. 

Ett exempel enligt bilden nedan på hur du räknar ut antalet betalda semesterdagar:

  • Anställningstid i dagar: 365 dagar

  • Ej semestergrundande kalenderdagar: 81 dagar (OBS! hela dagar som påverkar antalet semesterdagar).

  • Den anställde har en semesterrätt på 25 betalda dagar.

Uträkningen ser då ut såhär: 365-81= 284 (284/365) *25= 19,45

Den anställde får 20 betalda semesterdagar eftersom semesterdagar alltid avrundas uppåt.


När semesteråret är slut och ett nytt semesterår ska påbörjas det är dags att göra ett semesterårsavslut. Det är i samband med semesterårsavslutet som personalkortet uppdateras med de nya intjänade dagarna som ska plockas ut under det nya semesteråret. 
Läs mer om semesterårsavslut här:
Skapa semesterberäkning/semesterårsavslut ‍ 

Fick du den hjälp du sökte?