Dela denna artikel

Semesterfliken i Personalkortet

Lön

Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna på avtalen så kan du justera det på den anställdes personalkort.

Klicka på Register uppe till höger, välj Personal och klicka på aktuell anställd. Välj sedan fliken Semester.

Inställningar till semesterberäkning

Ska ingå i semesterberäkningen
Om en anställd inte ska ingå i semesterberäkningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställde får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen.

Beräkna endast summa inga dagar
Ska semesterlönen betalas ut vid ett tillfälle, t.ex. vid vikariat eller kortare visstidsanställning, anger du Ja här.

Ensamstående
Är den anställde ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Välj Ja om den anställde är ensamstående.

Semester enligt procentregeln/sammalöneregeln
Procentregeln kan användas på anställda med både månadslön och timlön. Enligt semesterlagen är sammalöneregeln huvudprincip för månadsavlönade. Om man har varierande sysselsättningsgrad under ett semesterår brukar dock procentregeln antas istället. Procentregeln baserar semesterskulden på intjänade semestergrundande värden.

Aktuellt semesterår

Startdag
Semesterårets startdag hämtas från avtalet eller styrs från anställningsdatum och kan inte justeras. 

Beräknad t.o.m.
Det datum som står i fältet Beräknad t.o.m. innebär att den anställdes semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberäkning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret kommer datumet att uppdateras med automatik.

Semesterrätt

I fältet semesterrätt anger du om den anställde har en annan semesterrätt än enligt avtal. Det är alltid semesterrätt vid heltid som ska anges.


Läs mer här: Kom igång med semester i Fortnox


Semesterdagar

I fälten Antal dagar för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställde har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställde kan ta ut under aktuellt semesterår. 

Registrerade dagar ökar i antal när man gör registrering i kalendern. Utbetalda dagar ökar när dagarna från kalendern kommer med på ett lönebesked. Kvarvarande dagar är antal dagar minus utbetalda dagar och det är även dessa som syns på den anställdas lönebesked.

Har ni precis börjar arbeta med Fortnox Lön anger du det antal dagar den anställde har kvar att ta ut under aktuellt semesterår i fältet Antal dagar.

Total semesterlön

Summa
Får den anställde ut sin semesterersättning i en klumpsumma anger du hur mycket som är kvar att betala ut i fältet Summa. Detta värde anges med automatik vid en semesterberäkning, det är alltså enbart när ni börjar använda Fortnox Lön som värdet måste anges manuellt.

Utbetalt
När en anställd tar ut en semesterdag räknas värdet i detta fält upp vilket gör att antalet kvarvarande dagar automatiskt minskar.


Rörligt tillägg
Vissa lönearter värderas enligt ett rörligt tillägg, t.ex. bonus. Fyll i totalsumman när ni börjar med Fortnox Lön. Vid ett semesterårsavslut beräknas detta värde ut per automatik.

Förskottssemester i kronor
Om ni är nya i Fortnox Lön och den anställde har en ingående skuld så anger du det här.
Vid ett semesterårsavslut beräknas dessa värde ut per automatik utefter de inställningar ni har valt.

Semestergrundande frånvaro vid föräldraledighet
För att hålla reda på hur många semesterlönegrundande dagar som en anställd har tagit ut per barn registrerar du den anställdes barn även under denna fliken.
Det går att ta ut fler än 120 dagar men dessa är ej semesterlönegrundande. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer här: Föräldraledighet

Fick du den hjälp du sökte?