Föräldraledighet

Lön

Föräldraledighet är en av ett flertal frånvaroorsaker där man tjänar in semester trots att den anställda är borta från arbetet, så kallad semesterlönegrundande frånvaro. Den anställde tjänar då in betald semester som om personen varit på plats och arbetat.

Föräldraledighet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet enligt föräldraledighetslagen. Frånvaroperioden beräknas alltid i kalenderdagar vilket innebär att arbetsfria dagar samt lördagar och söndagar ska räknas med. 120 kalenderdagar är semestergrundande vid föräldraledighet, detta gäller per graviditet. För en förälder med ensam vårdnad gäller 180 dagar. Efter 120 (180) dagars föräldraledighet övergår ledigheten till ej semestergrundande frånvaro.

Det är också viktigt att känna till att under de första 120 dagarna (eller 180 om du är ensamstående) räknas de semesterlönegrundande frånvarodagarna som hela dagar oavsett om du endast tagit ut föräldraledighet en viss del av dagen.

Så här fungerar det i Fortnox Lön

Kopiera länk hit

Under Register - Personal - Semester lägger du till den anställdes barn. På beviljade dagar anger du om det är 120 eller 180 dagar som är semestergrundande. Finns det redan uttagna föräldradagar så lägger du till dessa som ingående uttagna dagar. Uttagna dagar hämtas från den föräldraledighet som är registrerad i kalendern i Fortnox Lön. Uttagna dagar tillsammans med ingående uttagna dagar ger totalt uttagna dagar med föräldraledighet för det barnet. 120 eller 180 av dessa räknas som semestergrundande.

Registrera föräldraledighet i kalendern

Kopiera länk hit

Välj Frånvaro och ange Föräldraledigsom orsak. I fältet Barn anger du vilket barn som föräldraledigheten avser. Saknas det barnet som föräldraledigheten avser i löneprogrammet så kan du lägga till barnet direkt i kalendern i frånvaroregistreringen men även under Register - Personal - Semester - Semestergrundande frånvaro vid föräldraledighet - Register barn.
På så sätt så kan Fortnox Lön hålla reda på antal semestergrundande och ej semestergrundande frånvarodagar per barn utifrån inställningarna i personalregistret. 

Anställda med behörighet för kalendern har möjlighet att lägga till barn vid registrering av föräldraledighet som frånvaro både i Fortnox app och vid inloggning via www.fortnox.se

Avdrag vid föräldraledighet - Automatisk registrering på arbetsfria dagar

Kopiera länk hit

Vid föräldraledighet upp till 5 dagar så görs det ett dagsavdrag. Avdraget görs då enbart på arbetsdagarna.

Vid föräldraledighet som är längre än 5 dagar så görs ett kalenderdagsavdrag. Då ska även avdrag göras på arbetsfria dagar samt lördag och söndag. Antingen gör ni registreringen även på dessa dagar eller kan ni använda er av inställningen Automatisk registrering på arbetsfria dagar så ser systemet automatiskt till att det blir föräldraledighet på de arbetsfria dagarna. Detta kan vara användbart när de anställda själva registrerar avvikelser i kalendern.

Kalenderdagsavdraget är lägre per dag eftersom man då gör avdrag även för arbetsfria dagar medan arbetsdagsavdrag är högre per dag eftersom avdraget här enbart görs på arbetsdagarna.

I detta exempel har vi registrerat föräldraledighet från måndag till fredag och sedan på måndag till onsdag veckan efter. Systemet har automatiskt fyllt på med föräldraledigheten över lördag söndag eftersom frånvaron fortsatt efter helgen. Det blir då automatiskt avdrag för 10 kalenderdagar.

Semestergrundande och ej semestergrundande föräldraledighet

Kopiera länk hit

När du skapar semesterberäkningen så kan du där se hur många semestergrundande och ej semestergrundande frånvarodagar den anställde har haft. Föräldralediga dagarna redovisas i följande fält i semesterberäkningen.

Här är ett exempel på hur föräldraledigheten visas i semesterberäkningen.

Den anställde har två barn registrerade i personalregistret. På barn Född 2020 så har alla semestergrundande dagarna redan tagits ut så där blir det nu ej semestergrundande frånvaro. På barn Född 2022 är det fortfarande semestergrundande frånvaro.

Under avvikelseperioden 1-31 mars som ingår i löneperioden 2024.M.04 så har det tagits ut 10 dagars föräldraledighet på Född 2020 (kalenderdagsavdrag) och 5 dagars föräldraledighet på Född 2022 (arbetsdagsavdrag).

I semesterberäkningen per 2024-03-31 får du med underlaget med Ej semestergrundande kalenderdagar och semestergrundande kalenderdagar. Här kikar systemet på kalendern fram till semesterberäkningens t.o.m datum.

I semesterberäkningen per 2024-04-30 får du i underlaget även med frånvaron i arbetsdagar och timmar, där utgår systemet från de lönebesked som är fram till semesterberäkningen t.o.m datum. Per 2024-04-30 så ingår löneperioden 2024.M.04 som är 2024-04-01 - 2024-04-30.

Ej semestergrundande kalenderdagar - hela dagar som påverkar antal semesterdagar tar systemet hänsyn till vid beräkning antal semesterdagar.
Frånvaro arbetsdagar - Semesterlönegrundande används vid beräkning av semesterlön för procentregeln.

Läs mer här: 

Semesterberäkning - förklaringar och uträkningar

Semesterfliken i Personalkortet

Fick du den hjälp du sökte?