Semesterersättning i anslutning till lön - timavlönad

Lön

Det allra vanligaste är att man betalar ut semesterersättning samtidigt som de anställda har semester. Har du timanställda som arbetar hos dig i högst tre månader kan du betala ut semesterersättningen i samband med lönen. Tänk på att semesterersättningen ska redovisas separat och ska därmed inte vara inräknad i timlönen. Här beskriver vi hur du betalar ut semesterersättningen i anslutning till lönen där ersättningen redovisas separat utöver timlönen.

Register - Avtal för löner - Semester

Kopiera länk hit

Under Register - Avtal för löner - Semesterregistrerar ni den procentsats som er semesterersättning ska beräknas på i fältet Semesterersättningen i %. 12 procent är standardinställning och kan skrivas över om ni har en annan procentsats i ert avtal.

Register - Personal

Kopiera länk hit

Gå till Register - Personal, klicka på den anställde och gå till fliken Löneuppgifter. Under Standardlön lägger du till löneart 224 - Semesterersättning i anslutning till lön. Denna löneart beräknar semesterersättning på den anställdes semestergrundande lön utifrån den procentsats ni har i era inställningar.
OBS! Löneart 224 tar inte hänsyn till om den anställde har haft semesterlönegrundande frånvaro.

På flikenSemestermarkerar du Procentregelndå det är på Aktuellt semesterår, det är denna regeln som används för timavlönade. Längst ner under Inställningar till Semesterberäkningen markerar du NejSka ingå i semesterberäkningen.

När detta är inlagt och tider har registrerats i kalendern kommer programmet att automatiskt beräkna semesterersättningen på lönebeskedet.

Fick du den hjälp du sökte?