Frågor & svar - Nytt år 2024

Lön

Nytt löneår och nya löneperioder

Kopiera länk hit

OBS! Så fort vi har uppdaterat Fortnox Lön med alla nya värden för 2024 så kommer du kunna skapa nytt löneår för 2024. 
I samband med årsskiftet behöver du skapa ett nytt löneår innan du kan börja med ditt lönearbete i Fortnox Lön, det gör du under Inställningar - Lön - Löneår. Programmet upplyser dig om detta efter årsskiftet om löneåret inte finns skapat. Samtidigt som löneåret skapas så skapas det även nya löneperioder, kontrollera så att alla datum stämmer i era löneperioder under Inställningar - Lön - Löneperioder. Är det fel datum i de perioder som finns så rekommenderar vi att du skapar perioderna på nytt istället för att ändra i de löneperioder som redan är skapade.  
Läs mer här: Inställningar - Löneperioder 

Månadsrapportering till Fora 

Kopiera länk hit

Från och med 2024 ska lönerna som betalas ut efter 1 januari 2024 för anställda som räknas som arbetare rapporteras in till Fora varje månad – inte en gång om året, som tidigare. Fortnox lön kommer har stöd för månadsrapporteringen lagom tills det är dags att skicka in löneunderlagen som är utbetalda i januari.

OBS! Årsrapportering för 2023 sker för helåret precis som under tidigare år, denna rapportering kan du påbörja när du har betalat ut alla löner med utbetalningsdatum på 2023 och så fort det går att skapa nya löneåret för 2024.

OBS! Det finns ett webbseminarie under www.fortnox.se/play där vi tillsammans med Fora berättar mer om vad denna övergång innebär.

Datumen på löneperioderna är fel, hur ändrar jag det?

Kopiera länk hit

När man skapar löneperioderna för första gången så ska man alltid utgå från månaden januari när man fyller i löneperiod, avvikelseperiod och utbetalningsdatum för att perioderna för resten av året ska bli rätt. Har man inte gjort det så blir det fel med perioderna för hela året och även efterföljande löneår. Det vi rekommenderar är att man skapar om löneperioderna för att få det rätt på nuvarande år men även för kommande löneår. 
Här kan du läsa mer om hur du raderar eller ändrar skapade löneperioder: Inställningar - Löneperioder 

Nya värden och uppgifter för 2024

Kopiera länk hit

Följande uppgifter har uppdaterats eller är helt nya för 2024. Detta uppdateras automatiskt i samband med att du skapat nya löneåret för 2024:

  • Nya skattetabeller 

  • Engångsskatt - beloppsintervaller och procentsatser

  • Inrikes traktamente skattefritt

  • Utrikes traktamente skattefritt

  • Kostavdrag

  • Kostförmån

  • Arbetsgivaravgifterna

  • Gränsvärdet för idrottsutövare som avser arbetsgivaravgifter

Läs vår checklista för att se vad du behöver göra i programmet: Tips inför årsskiftet

Styrelsearvode ska redovisas i fält 023 i individuppgiften 

Kopiera länk hit

Från 1 januari 2024 ska ersättning som avser styrelsearvode särredovisas på individuppgiften i ett nytt fält som införts. Styrelsearvode ska även redovisas i fält för kontant ersättning och förmåner som det redovisats tidigare, det vill säga redovisning ska ske både i det nya fältet och i fält för kontant ersättning eller förmåner. I Fortnox Lön finns det en ny löneart för just styrelsearvode när du har skapat det nya löneåret för 2024. För att ersättningen ska redovisas i vält 023 i individuppgiften är det lönearten Styrelsearvode du ska använda.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar försvinner 

Kopiera länk hit

Den tillfälliga nedsättning av arbetsgivaravgifter på 15-18 åringar slopas från och med 1 januari 2024. Detta hanteras automatiskt av både Enkel lön och Fortnox lön utifrån den anställdes personnummer.  För mer information kring denna ändring gå till Skatteverket

Milersättningar och traktamenten i samband med årsskiftet 

Kopiera länk hit

När det gäller utbetalning av traktamente och reseersättning för tjänsteresor så är Skatteverkets uppfattning att det är arbetstagarens avdragsrätt enligt inkomstskattelagen som styr vilka belopp som gäller. Detta då man vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag hänvisar till vad den anställde har för avdragsrätt. När det gäller avdragsrätten så styrs den till vilket inkomstår resan är gjord. Så det är beloppen för 2023 som gäller om resan är gjord under 2023 oavsett att utbetalning sker 2024. 

Under Inställningar - Lön - Ersättningar registrerar du om ni betalar ut en skattepliktiga milersättning utöver den skattefria. Är beloppet som ni betalar ut i skattepliktig ersättning detsamma som under 2023 så behöver ni inte ändra något här. Men har ni ett annat belopp för 2024 så ändrar du först när alla ersättningar som avser resor på 2023 är överförda till lönebeskedet.   
Skattepliktig ersättning för traktamente justerar du direkt i formeln på lönearterna för skattepliktiga ersättningen. Lönearterna hittar du under Register - Lönearter och koder.


Du kan även justera det skattefria och skattepliktiga beloppet direkt på lönearterna i lönekörningen om det är tillfälligt. Ändrar du här påverkar det enbart det aktuella lönebeskedet.

Fler uppgifter ska redovisas i individuppgiften för anställda med födelsetid 

Kopiera länk hit

Nu ska du även lämna uppgift om betalningsmottagarens (den anställdes) födelseort i de fall som den anställde saknar personnummer eller samordningsnummer. På individuppgifgen ska du då fylla i födelsetid i ruta 222, födeseort i ruta 077 och landskod födelseort i ruta 078. Dessa uppgifter finns nu att fylla i på den anställdes personalkort i Fortnox Lön.

Vi ska börja med Fortnox Lön, kan jag importera personal från mitt tidigare löneprogram?  

Kopiera länk hit

Om du tidigare arbetat med ett annat löneprogram så finns det möjlighet att importera ditt tidigare personalregister in i Fortnox Lön. Läs mer här om hur det går till här:Import av personalregister i Fortnox Lön

Personer som arbetar med Forskning och utveckling 

Kopiera länk hit

De justeringar som gäller för nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) hanteras automatiskt av programmet. Du behöver bara se till att den anställda som berörs av detta har Ja på inställningen Stöd för forskning och utveckling på fliken Skatt i personalkortet.

Jag byter till Fortnox Lön från Visma Lön, vilka uppgifter kan jag få över? 

Kopiera länk hit

Du kan importera arbetsschema och personal från Visma Lön 300/600 till Fortnox Lön. Det görs via utskrifterna Arbetsschema och Personalkort som du skapar i Visma Lön och sparar som PDF.  Läs mer i Inför inläsning av Visma Lön 300/600 - Personalkort så att du är väl förberedd inför ditt byte. 

Hur hanterar Fortnox Lön arbetsgivaravgifter för ungdomar? 

Kopiera länk hit

Programmet hanterar detta automatiskt i samband med lönekörningen, då vi kikar på den anställdes personnummer och de regelverk som är aktuellt från skatteverket. Som arbetsgivare behöver du inte betala arbetsgivaravgift för en anställd om bruttolönen inklusive eventuellt förmånsvärde understiger 1000 kronor under inkomståret. Fortnox Lön beräknar arbetsgivaravgifter först när den anställdes lön överstiger 1000 kronor under inkomståret, den så kallade 1000-kronorsregeln.  

Fick du den hjälp du sökte?