Förskottssemester

Lön

Förskottssemester innebär att en nyanställd får behålla sin månadslön även under semestern det första anställningsåret.

Det är därmed anställda som följer sammalöneregeln och har olika intjänandeår och semesterår, dvs föregående intjänandeår som kan få förskottssemesterdagar att plocka ut under första anställningsåret, då man fortfarande inte har tjänat in några betalda semesterdagar. Vilka inställningar ni har på ert avtal hittar du under Register - Avtal för löner.

Varför har man bara förskottssemester vid sammalöneregeln?

Vid sammalöneregeln så beräknas semesterlönen på den aktuella fasta månadslönen. Har en anställd procentregeln så beräknas semesterlönen på semestergrundande lönen man har tjänat in under intjänandeåret. Eftersom man inte vet i förväg hur mycket semestergrundande lön en anställd med procentregeln kommer tjäna så kan man inte räkna ut hur stor semesterlönen ska vara vid förskottssemester. 

OBS! Vid innevarande semesterår så får anställda med sammalöneregeln betalda dagar direkt vid anställningens start och man tjänar in och tar ut betalda semesterdagar under samma år. Där är det inte förskottsdagar som används. Innevarande semesterår fungerar enbart för anställda med sammalöneregeln och inte för procentregeln. 

Så här hanterar du förskottssemester i Fortnox Lön

Under Register - Personal - Semester fyller du i så många förskottsdagar som ni har kommit överens om med den anställde. 

När ni registrerar Frånvaro - Semesteri kalendern så kommer det bli en Semester (Förskott) så länge det inte finns några betalda eller sparade semesterdagar på den anställdes personalkort. 

Den semesterlön som beräknas på den uttagna förskottssemestern kommer räknas upp som en förskottsskuld på den anställde under Register - Personal - Semester - Förskottssemester i kronor. Procentsatsen för beräkning av semesterlön på förskottssemestern är vanligast 4,6%. 
Vid förskottsutbetalning av semester brukar inte semestertillägget betalas ut, detta för att begränsa skuldens storlek för den anställde.

Förskottssemestern ligger kvar som en skuld i 5 år. Slutar den anställde inom 5 år från anställningsdatumet och om ni betalar ut slutlönen via guide i programmet så kommer totala förskottsskulden dras av på semesterersättningen vid slutlönen. 

Fick du den hjälp du sökte?