Felsökningsguide - Semesterberäkning

Lön, Felsökning

När du skapat en semesterberäkning i Fortnox Lön och skrivit ut en semesterskuldslista så kan man ibland undra varifrån vissa värden kommer.

Semesterskuldlistan

Kopiera länk hit

Dagarna på Kvarvarande och Sparade dagar på semesterskuldslistan är så många dagar den anställde haft angivet i personalkortet minus uttagna dagar från kalendern.
Om man använt lönearten semesterlön belopp i kalendern så syns det i personalkortet som Total semesterlön utbetalt och har man betalat ut rörligt semestertillägg så ser man det i personalkortet som Rörligt tillägg utbetalt.

Semesterberäkning

Kopiera länk hit

Gå tillbaka till listvyn i semesterberäkningen och klicka dig in på en anställd där du vill kolla närmare på underlaget.

När du gjort det kan du öppna tre olika rubriker: 

 • Beräknad semester

 • Inställningar vid beräkningstillfället

 • Underlag

  Det är för att du ska kunna se vilka värden programmet beräknat fram semestern på.
  Är du osäker på vilken regel som den anställde är inställd på ser du det under rubriken Inställningar vid beräkningstillfället. Alla värdena hämtas beroende på vilket intjänandeår du har.

Antal semesterdagar

Kopiera länk hit

Anser du att de framräknade semesterdagarna är felaktiga. 

Kontrollera följande:

 • Anställningsdatum i personalregistret

 • Ej semestergrundande frånvarodagar i kalendern

 • Arbetstidsschemat, hur många dagar i veckan arbetar den anställde?

 • Kolla faktoruttag under beräknad semester i beräkningen , är den mer än 1 så vet man att den anställde arbetar mindre än 5 arbetsdagar i veckan.

Fortnox Lön beräknar fram antal betalda semesterdagar
((anställningstid i dagar - ej semestergrundande frånvarodagar) / 365) * semesterrätten.

Fortnox hanterar semesterdagar i nettodagar (vad den anställde faktiskt kan ta ut) vilken gör att en anställd som arbetar 4 dagar i veckan kan få max 20 betalda semesterdagar.

Sammalöneregeln

Kopiera länk hit

Är semesterdaglönen eller semestertillägget för högt eller lågt.

Kontrollera följande:

 • Månadslönen i personalregistret

 • Sysselsättningsgraden i personalregistret

 • Inställningarna för semester för respektive arbetare och tjänstemän. Vilken procentsats har du i fälten Lön per dag i % av månadslön och Semestertillägg i % av månadslön per dag.

 • Skulle sysselsättningsgraden inte vara samma i beräkningen som du har i personalregistret på den anställde så kontrollera vilka schema som ligger på personen i kalendern under de datumintervall som du väljer att ta ut beräkningen på. Har den anställde bytt schema under tiden så räknar vi fram en snittsysselsättningsgrad.


Fortnox Lön beräknar fram semesterdaglönen
((Månadslön heltid * sysselsättningsgraden) * daglön i % av månadslönen) = semester daglönen

Fortnox Lön beräknar fram semestertillägget
((Månadslön heltid * sysselsättningsgraden) * Semestertillägg) = semestertillägg

Procentregeln

Kopiera länk hit

Är semesterdaglönen för hög eller för låg.

Kontrollera följande:

 • Lön för arbetad tid under semestergrundande lön i beräkningen

 • Närvarotid i dagar under semestergrundande närvaro i beräkningen

 • Semestergrundande frånvaro dagar under Frånvaro arbetsdagar i beräkningen.

 • Vilken procentsats finns i semesterersättning under Inställningar vid beräkningstillfället i beräkningen

 • Lön totalt i semestergrundande lön under underlag i beräkningen, skulle denna inte stämma - tänk på att om ni börjat med Fortnox Lön mitt under ett semesterår måste man komplettera med korrekt utbetald lön.


Fortnox Lön beräknar ((Lön totalt+ (beräknad snittlön per dag * semestergrundande frånvarodagar) * semesterersättning i %) * antal betalda semesterdagar)

Beräknad snittlön per dag får man fram genom
(lön för arbetad tid / närvarotid i dagar)

Behöver du komplettera beräkningen manuellt görs det genom att klicka dig in på den anställde i listvyn under semesterberäkning och längst ner till höger tryck på ändra knappen. 


Om semesterberäkningen fortfarande inte stämmer efter att du har gått igenom ovanstående punkter kan du kontakta vår support för hjälp med kontrollen. Om anställda har felaktiga inställningar, om det gjorts manuella ändringar på lönearter eller något annat handhavandefel så kan vi debitera dig en avgift.

Fick du den hjälp du sökte?