Byte av semestervillkor under semesteråret

Lön

Har du en anställd som byter semestervillkor under semesteråret? Här kommer exempel på hur du går tillväga i programmet.

Byte från sammalöneregeln till procentregeln

Kopiera länk hit

Byter den anställda från sammalöneregeln till procentregeln så kommer dagarnas värde inte längre beräknas på samma sätt som förut. Vid sammalöneregeln beräknas värdet utifrån månadslön, schema och procentsatserna ni har under företagsinställningar. Nu kommer beloppet som står under Lön per dag på fliken Semester att vara det värdet som tas upp vid uttag av en semesterdag. När du slår över inställningen till procentregeln på den anställde, kommer Lön per dag automatiskt att bli 0.

Nu behöver du göra en uträkning på vad semesterdagarna ska vara värda. Tänk på att procentregeln endast ska tillämpas när man har föregående år som intjänandeår för semesterdagarna. Eftersom värdet på semesterdagarna vid procentregeln baseras på all semestergrundande lön under intjänandeåret så kan det inte vara samma som uttagsåret för semestern.


Exempel:
Aktuellt semesterår är 2021-04-01 - 2022-03-31
De betalda semesterdagarna är intjänade under 2020-04-01 - 2021-03-31.
Den anställde har sammalöneregeln men byter till procentregeln under pågående semesterår. Eftersom de betalda semesterdagarna tjänats in under 2020-04-01 - 2021-03-31 så ska värdet på semesterdagarna enligt procentregeln vara baserat på semestergrundande lönen för den perioden. Har du gjort semesteråravslutet så hittar du detta under Semesterberäkning - Ingår i semesterårsavslut, klicka på den anställde det gäller. Här hittar du alla underlag du behöver för att beräkna fram vad semesterdagarna är värda utifrån procentregeln.
Beräkningsformel enligt procentregeln om du tjänar in semesterdagar:

Byte från procentregeln till sammalöneregeln

Kopiera länk hit

Byter den anställde från procentregeln till sammalöneregeln så kommer Lön per dag på personalkortet att bli grått då denna uppgift enbart används vid procentregeln.

Uträkningen för en semesterdag kommer nu vara:

Vid intermittent anställning blir uträkningen:

Tänk på att den anställde måste ha månadslön för att sammalöneregeln ska kunna tillämpas.

Fick du den hjälp du sökte?