Belopp på lönearter

Lön

Har du skapat lönebeskeden för dina anställda och undrar hur programmet kommit fram till de olika beloppen? Nedan beskriver vi olika exempel på hur du kan kontrollera detta.

Belopp på semesterlönearter

Kopiera länk hit

En månadsavlönad som går enligt sammalöneregeln:

Löneart 223 - hämtar information från personalkortet och företagsinställningarna.
Uträkning: 
Belopp= Månadslön heltid* sysselsättning från personalkort - semester* lön per dag faktor. +semestertillägg om det ska betalas ut. 
Semestertillägget räknas ut på samma sätt. Månadslönsysselsättning från personalkort-semester*tillägg i procent*faktor.
Summa= Antal dagar * belopp

Löneart 225- Hämtar information från aktuell lön och företagsinställningarna.
Uträkning:
Belopp=Aktuell månadslön*lön per dag*faktor. 
Summa= Antal dagar*belopp

En månadsavlönad som går enligt procentregeln:

Löneart 223 - Hämtar information från personalkortet.
Uträkning: 
Belopp =Här sker ingen uträkning utan den hämtar beloppet som finns på personalkortet under fliken semester för den anställda. 
Summa= Sedan antal dagar*belopp blir summan.

Löneart 225 - Hämtar information från aktuell lön och företags inställningarna.
Uträkning:
Belopp= Aktuell månadslön*lön per dag*faktor.
Summa= Antal dagar*belopp

Vi använder ordet faktor i ovan text. Vid heltid eller deltid är siffran 1, vid intermittent deltid finns en beräkningsfaktor. Beräkningsformeln är:
Arbetsdagar heltid/Arbetsdagar enligt schema. T.e.x. om en anställd jobbar 3 dagar i veckan, faktorn blir då 5 / 3 = 1.67.


En timavlönad som går enligt procentregeln:

Löneart 22 - Hämtar information från personalkortet.
Uträkning: 
Belopp= Här sker ingen uträkning utan den hämtar beloppet som finns på personalkortet under fliken Semester för den anställde.
Summa= Antal timmar * belopp

Löneart 2202 - Hämtar information från personalkortet.
Uträkning: 
Belopp= Här hämtar lönearten beloppet från den anställdes timlön.
Summa= Antal timmar *belopp

Belopp på sjuklönearter

Kopiera länk hit

En månadsavlönad:

Löneart 440 - Hämtar information från personalkortet.
Uträkning:
Summa= Hämtar upp till det maximala karensavdraget som finns på personalkortet - löneuppgifter.

Löneart 442 - Hämtar information från personalkortet och lönearten i registret.
Uträkning:
Belopp= (Månadslön*12) / (52*VecTim) 80 / 100
Summa= Antal timmar belopp

Löneart 44 - Hämtar information från personalkortet och lönearten i registret.
Uträkning:
Belopp= (Månadslön*12) / (52*VecTim)
Summa= Antal timmar * belopp

En timavlönad:

Löneart 440 - Hämtar information från personalkortet
Uträkning:
Summa= Hämtar upp det maximala karensavdraget som finns på personalkortet

Löneart 432 - Hämtar information från personalkortet och lönearten i registret.
Uträkning:
Belopp= TimLön*80/100
Summa= Antal timmar * belopp

Löneart 43 - Hämtar information från personalkortet och lönearten i registret.
Uträkning:
Belopp= TimLön
Summa= Antal timmar * belopp

Resterande lönearter som ni använder er av, eller som programmet hämtar upp genom att en registrering gjorts i kalendern, har alla en tillhörande formel.
För att se hur formeln ser ut för respektive löneart, gå till Register - Lönearter och koder. Välj vilken personaltyp du ska göra ändringen på uppe till vänster och sök fram just den löneart du vill veta mer om. Inne på lönearten finns en flik som heter Formler, här ser du hur formeln ser ut.

De formler som finns på lönearterna är baserade på lagar och hur de stora kollektivavtalen säger att beräkningen ska ske.

Har du och ditt företag ett avtal som säger något annat kan du alltid ändra på formeln. Vill du veta mer om hur du gör det kan du läsa mer här: Skapa nya lönearter


Vanliga frågor och svar

Kopiera länk hit

När blir det arbetsdagsavdrag och kalenderavdrag?
Upp till 5 dagars frånvaro blir det arbetsdagsavdrag. När det sedan blir mer än 5 arbetsdagar så räknas frånvaron om till kalenderavdrag. Vill du veta mer om vad du behöver göra vid frånvaro som sjuk eller vård av barn kan du läsa mer på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare


Varför dyker inget karensavdrag upp?
Kontrollera i kalendern om det är fler än 10 karenstillfällen inom de senaste 12 månaderna bakåt i tiden. Om det finns 10 karenstillfällen så kommer inte ett 11:e karensavdrag genomföras. Detta enligt sjuklönelagen.
Finns det inte 10 karensavdrag bakåt i tiden behöver du kontrollera personalkortet, så att det finns värden för karens under fliken Löneuppgifter.
På en anställd utan schema behöver du manuellt fylla i genomsnittlig tid.
Här kan du läsa mer om karensavdrag: Karensavdrag

Jag vill ändra beloppet eller summan, hur gör man det?
Fältet med belopp och summa är ej redigerbara men vill du så kan du öppna dem, alternativt lägga in en annan formel på lönearten. Hur du går tillväga kan du läsa om steg för steg här: Skapa nya lönearter

Obs! Glöm inte att skapa om lönebeskedet efter att du gjort dina val i punkt 2 eller 3.

Fick du den hjälp du sökte?