Dela denna artikel

Karensavdrag

Lön

Förändringen med Karensavdrag istället för Karensdag trädde i kraft från och med år 2019. Karensavdrag ersatte då den dåvarande karensdagen.

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20% av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget kan dock aldrig bli större än den sjuklön den anställde får.

Läs mer om Karensavdraget på Försäkringskassans hemsida . Lagen är dispositiv så följer man ett kollektivavtal bör du kontrollera vad som gäller vid sjukdom.


Så här fungerar det i Fortnox Lön

På avtalen under Register - Avtal för löner kan du ställa in när företaget ska börjar följa Karensavdraget om man inte börjar följa det direkt från 1 januari 2019.

På de anställda i Register - Personal - Löneuppgifter finns fält med underlag för beräkningen av karensavdraget. Fälten beräknas automatiskt utifrån månadslön eller timlön och schemat på den anställde. Här kan du justera de beräknade värdena om annat beräkningsunderlag gäller.

Exempel 1
En anställd med månadslön på 26 000 kr och som har ett heltidsschema med 40 timmar i veckan. Den anställde är sjuk 2 dagar.

Formeln för beräkning av den genomsnittliga timlönen är (ManLon*12) / (52*VecTim)
(26 000*12) / (52*40) = 150 kr

Sjuklön per timme blir
(26000*12) / (52*40) * 80 / 100 = 120 kr

Beräknad sjuklön för en hel vecka i det här fallet blir
40 timmar * 120 kr = 4800 kr i sjuklön per vecka

20% av 4800 kr = 960 kr vilket blir maximala karensavdraget vid sjukfrånvaro för den personen.

Den anställda får sjuklön för båda dagarna som motsvarar 16 timmar, det blir även ett sjukavdrag på 16 timmar samt karensavdrag på 960 kr.

Exempel 2

En anställd med timlön på 150 kr/timme och som har ett heltidsschema med 40 timmar i veckan.

Den genomsnittliga timlönen motsvarar i detta fallet timlönen på 150 kr

Sjuklön per timme beräknas TimLon*80/100 vilket blir 150*80 / 100 = 120 kr

Sjuklön för en hel vecka
40 timmar * 120 kr = 4800 kr i sjuklön per vecka.

20% av 4800 kr = 960 kr vilket blir maximala karensavdraget vid sjukfrånvaro.


Exempel 3

En anställd med månadslön på 26 000 och som har ett tvåveckorsschema där arbetstiden ena veckan är 38 timmar per vecka och den andra veckan är 42 timmar per vecka.

Beräkning av den genomsnittliga timlönen är
(ManLon*12) / (52*VecTim)
(26 000*12) / (52*40) = 150 kr

Sjuklön per timme
(26000*12) / (52*40) * 80 / 100 = 120 kr

Beräknad sjuklön för en hel vecka i det här fallet blir genomsnittliga arbetstiden per 2 veckor vilket i detta fallet är (38+42)/2 = 40 timmar.

40 timmar * 120 kr = 4800 kr i sjuklön per vecka

20% av 4800 kr = 960 kr vilket blir maximala karensavdraget vid sjukfrånvaro för den personen. Oavsett vilken vecka som den anställde insjuknar på så är maximala karensavdraget 960 kr i vårt exempel.

Obs! OB-ersättningar som ska ingå i underlaget för beräkning av karensavdrag behöver hanteras manuellt. OB-ersättningen ska räknas upp i fältet med den genomsnittliga timlönen på den anställde.


Exempel 4

Om man har en anställd med 0-schema behöver man manuellt beräkna ut en snitt veckoarbetstid och lägga in denna på den anställdes personalkort.

Då den anställde saknar ett schema så kommer det dyka upp fyra stycken lönearter på lönebeskedet. Löneart 11 kommer dyka upp med antal timmar som den anställde skulle arbetat. Sedan tillkommer 432 som är sjuklönen. 43 som är sjukavdraget och sist 440 som är karensavdraget.

Fick du den hjälp du sökte?