Dela denna artikel

Rapport-tabeller - Visa månadskolumner tillsammans

Koncern, Rapport & Analys

Om man vill se till exempel Utfall och Budget månadsvis bredvid varandra så finns funktionen Visa tillsammans med när man ställer in en kolumn.

Så här gör man:

Skapa först en uppsättning kolumner med Intervall: År och Upplösning: Månad.
Skapa sedan en ny kolumn i tabellen du vill redigera genom att trycka på Ny kolumn.

Konfigurera kolumnen med önskade inställningar och välj sedan Visa tillsammans med och välj namnet på den uppsättning kolumner du vill se den nya uppsättningen parvis med. Tryck på OK.

Nu visas den nya uppsättningen månadskolumner parvis med de som fanns tidigare.

Fick du den hjälp du sökte?