Dela denna artikel

Månadskonsolidering: 2) Läs in bokföringsdata

Koncern

I den här artikeln visar vi hur du läser in din bokföringsdata.

Läs in från Fortnox
Har bolaget sin bokföring i Fortnox så klickar man på Importera från bokföringssystem.

Läs in via sie4-fil
Har bolaget ett annat bokföringssystem så exporterar du istället en sie4-fil från det systemet och klickar därefter på Ladda upp bokföringsfiler.

En popup kommer dyka upp. Du kan ladda upp samtliga filer till moderbolaget och dotterbolagen.

Om du har laddat upp korrekta bokföringsfiler så kommer deras status synas som Redo för uppladdning, annars kommer eventuella felmeddelanden synas. Om så är fallet avbryt uppladdningen, korrigera bokföringen och importera SIE-filerna på nytt. Systemet matchar.

Du kan välja flera filer samtidigt. Kontrollera att SIE-filerna hamnar i rätt bolag. Om du behöver ändra det så kan du välja rätt bolag i dropdown menyn bredvid respektive SIE-fil.

Klicka därefter på knappen Ladda upp bokföringsfiler.

När SIE-filerna har laddats upp korrekt så kommer du nu se en informationsruta med information samt knappen Nytt koncernbokslut. Du kommer även se resterande verktyg i koncernkonsolideringen. För att fortsätta så måste man skapa ett nytt koncernbokslut.

Klicka på Ladda upp bokföringsfiler och efter du har valt vilken fil du vill ladda upp kommer systemet att ta fram vilken organisation det tillhör. Ifall systemet inte skulle känna igen organisationen så kan du välja vilket dotterbolag filen tillhör till höger. På så sätt kan du ladda upp bokföring till dotterbolagen snabbt och enkelt.

Har koncernen utländska dotterbolag bör du hantera valutakursen, detta görs under fliken Koncerndata.

Valutakurs
Om koncernen har utländska bolag behöver valutakurser hanteras innan import görs till koncernen. Bolagets valuta justeras i den lokala organisationen under Administration - Inställningar - Avancerade inställningar - Ekonomi - Valuta och Landskod.

När bolagets valuta är inställt ska valutakursen sättas för det specifika bokslutet, detta görs vid varje bokslut. Under fliken Valutakurs hämtar Koncernrapportering genomsnittskurs och ultimo kurs från Riksbanken. Koncernrapportering har i dagsläget stöd för 165 valutor men skulle valutan inte finnas för det specifika bolaget så behöver detta skötas manuellt varje månad.

Kontrollera alla steg innan du går vidare:

  • Är all data korrekt importerad?

  • Finns det några nya vilda konton?

  • Om bokföringsdata finns i tidigare perioder?

Fick du den hjälp du sökte?