Dela denna artikel

SIE-Filer - Hur läser jag in bokföring via Excel?

Koncern, Rapport & Analys

Saknas sie4-fil eller integration med bokföringssystem så kan man läsa in en Excel-fil med bokföringsdata månadsvis i Fortnox istället.

Bokföringsmall
För att kunna läsa in bokföring via Excel behöver du utgå från Fortnox bokföringsmall. Den finns att hitta under Datahantering - Bokföring och sedan Exportera bokföringsmall för att ladda ner filen. Excel-mallen innehåller ett försättsblad med instruktioner för hur filen ska fyllas i.


Ladda upp och definiera innehållet
När en eller flera Excel-filer är skapade är det dags att läsa in dem. Gå in under Datahantering - Bokföring för att ladda upp filerna. Börja med att klicka på Ladda upp bokföringsfiler och välj Excel-filen från din dator.

När Excel-filen är uppladdad kommer systemet att analysera filen för att se om allt stämmer och när statusen är OK trycker du på Ladda upp bokföringsfiler.

När filen är uppladdad kommer den att finnas i denna vy.

längst ner under Bokföring görs en avstämning mellan ingående balans jämfört med föregående år i räkenskaperna. Om det finns differenser måste detta korrigeras i Excel-filen och laddas upp på nytt.

När du importerat Excel filerna och stämt av så att balanserna på kontona stämmer är du redo att fortsätta ta fram rapport-tabeller och grafer för rapportering.

Fick du den hjälp du sökte?