Dela denna artikel

Formler - Vilka konton ingår i Kassaflödesanalysen?

Koncern, Rapport & Analys

Vi brukar ofta få frågan om vilka konton som ingår i vår kassaflödesanalys. Här har vi listat alla formler, variabelnamn och konton som ingår.


S:a K1 Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalförändring


S:a K2 Förändring av rörelsekapital


S:a K3 Kassaflöde från investeringsverksamhet


S:a K4 Kassaflöde från finansieringsverksamhet


S:a Kassa och bank samt kortfristiga placeringar vid periodens slut

Fick du den hjälp du sökte?