Dela denna artikel

Formler - Introduktion till formler

Koncern, Rapport & Analys

Formler används för att generera grafer och tabeller från bokföringsdata, budgetdata och egna nyckeltal.

Generell användning
Nedan följer en generell beskrivning för hur man kan skapa egna beräkningar som visas i grafen. Observera att det är rådata som visas vilket ibland kan ge oväntade resultat. Om något visas som ett negativt värde när det borde vara positivt kan man enkelt vända på värdet genom att sätta ett minustecken framför variabeln.

Balanskonton
Använd [ och ] för att få ut värden från balanskonton (kontonummer 1000 till 1999):

 • Ett konto, exempel: [1000]

 • Ett intervall, exempel: [1000-1999]

 • Flera konton och intervall, exempel: [1000-1799,1900-1999]

Resultatkonton
Använd { och } för att få ut förändringen för resultatkonton (kontonummer 3000 till 8999):

 • Ett eller flera enskilda konton, exempelvis: -{3001,3010}

 • Ett intervall, exempelvis: -{3000-3999}

 • Flera konton och intervall, exempelvis: -{3001,3010-3799,3900-3999}

Negativa och positiva värden
I sie4-filen lagras värden tvärt emot vad vi vanligtvis tänker oss dem. Värdet på ett intäktskonto, t ex konto 3041, är därför negativt trots att det är en intäkt. Motsvarande lagras en utgift som ett positivt värde.

För att “vända” värdena behöver man därför skriva minustecken framför konton. Exempelvis:

 • -{3000-3999} ger alla intäktskonton summerat som positivt tal

 • -{4000-4999} ger alla konton för direkta kostnader som negativt tal

 • -{3000-7999} ger resultatet (EBIT) som positivt vid positivt resultat, annars negativt

Aritmetiska beräkningar
Du kan använda de vanliga räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division) samt parenteser i formler, till exempel: (-{3000-4999})/(-{3000-3999})
Ovanstående ger bruttomarginalen, dvs konto bruttovinsten (som är summan av alla konton mellan 3000 och 4999) delat med intäkterna (summan av alla konton mellan 3000 och 3999). Ange sedan % som enhet för att få andelen i procent.

Använda variabler
Variabler kan antingen:

 • Definieras av en formel

 • Vara Fortnox Koncerns fördefinierade finansiella nyckeltal

 • Vara organisationens egna uppladdade nyckeltal

 • Oavsett typ av variabel så kan variabler användas i formler.

Exempel:

 • R1 är en fördefinierad variabel för Nettoomsättning (konto 3000 till 3799)

 • anstallda är ett eget nyckeltal som laddats in till Fortnox Koncern

 • oms_anst är en variabel skapad i Fortnox Koncern genom formeln R1/anstallda

Man kan utifrån detta få en graf med nettoomsättning per anställd endast genom att ange oms_anst som datakälla. Vill man inte skapa den variabeln kan man få fram samma graf genom att ange R1/anstallda.

Begränsning
Det finns en begränsning på 1000 tecken när man ska ange en formel (datakälla).

Fick du den hjälp du sökte?