Dela denna artikel

Formler - Hur använder jag funktioner i formler?

Koncern, Rapport & Analys

Utöver att bara skriva konton eller egna nyckeltal för att få ut data i tabeller och grafer så går det att använda nedanstående funktioner.

Läs gärna Introduktion till formler för att förstå grunderna i hur man använder resultat- och balanskonton i formler med mera.

När graf eller tabell ska skapas så visas mappen Funktioner bland tillgängliga datakällor. Formler kan vara ett eller flera balans- eller resultatkonton eller egna nyckeltal och anges inom funktionens parentes. Flera funktioner kan också kombineras genom att skriva exempelvis

(Ack(Budget(Origin(-{3000-3999},ABC)))

Detta exempel ger ackumulerade intäkter från budgeten för affärsområdet med etikett ABC under räkenskapsåret.

Fler Exempel: Ackumulerade värden i kolumner

(* Excel exempelfil för formel: CaseAccount(RowFormula,-{3000-3999},Rowformula, -{4000-4999},Budget(RowFormula))

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/9073/3439689/1693290620366-example_case_account.xlsx

Fick du den hjälp du sökte?