Del 2 - Skapa koncernkontoplan

Koncern, Kom igång

I dena artikel kommer du att lära dig hur du skapar en koncernkontoplan.

Första gången man ska importera bokföringen så ser man knappen Ladda upp bokföringsfiler på startmenyn till konccernverktyget. Klicka på knappen Ladda upp bokföringsfiler.

Börja med att klicka på fliken Kontoplan. Under fliken Kontoplan skapar vi en koncernkontoplan.

Nästa steg blir nu att välja vilka konton som ska ingå i koncernen. Kryssa i rutorna framför de konton som ska ingå i koncernen och välj sedan knappen Hantera. För att välja alla konton, klicka på rutan vänster om namnet på bolaget.

Klicka nu på Använd konton i koncern för att inkludera kontona i koncernkontoplanen. Fortsätt med samtliga rödmarkerade konton i båda dotterbolagen.

Kontobrygga

Kopiera länk hit

Det finns flera sätt att brygga konton. Du bör inte brygga ihop dem med konton som har Externa transaktioner. Även här kan du läsa om vad en kontobryggning är och hur du gör en kontobryggning. Tips är att börja brygga längst ner i koncernen och därefter arbeta sig uppåt för att säkerställa att alla konton bryggats korrekt från botten till toppen.

Högerklicka på berörda konton och klicka sedan på Brygga Konto för att brygga.

Välj nu det koncernkontot som du vill brygga in till. Du kan även välja att tidsbegränsa bryggningen, välj då ett tidsintervall. Klicka sedan på Spara för att spara kontobryggan.

Det går även att brygga konton genom att klicka på Kontoplan - Kontobryggor och sedan på Ny kontobrygga. Fyll i de rutorna som är markerade på bilden nedan.

Kontogrupper
Du kan skapa kontogrupper i fliken Kontogrupper med de konton som du vill ska ingå i specifika grupper. Dessa grupper kan du sedan använda i dina rapporter. Det skapas automatiskt variabler som vi kan använda.

Kontoinställningar
Här ställer du in hur du vill att automatiska bokningar ska hamna i koncernen, till exempel Goodwill, valutaförändringar, minoritet. Dessa är viktiga att göra vid uppstart så att allt hamnar korrekt i koncernen.

Underkoncerner
Finns det underkoncerner i koncernstrukturen så är det lämpligt att skapa en koncernkontoplan längst upp i koncernen och därefter dela denna till underkoncerner. Respektive underkoncern kan därefter utgå från denna och lägga till konton utifrån underkoncernens behov. När alla underkoncerner har en kontoplan att utgå ifrån kan kontobryggning påbörjas. Börja alltid från botten av koncernen till toppen för att säkerställa att alla bryggningar översätts korrekt från botten till toppen.

Radmall
I fliken radmall så kan du strukturera om hur du vill att din koncerntablå ska se ut. Radmallen sparas och kan sedan användas i tabeller som du skapar själv.

Del 2.1 - Koncerndata

Kopiera länk hit

Klicka på fliken Koncerndata, och Importera bokföringen till koncernen för att slutföra processen. Om bokföringen är komplett uppladdad så kommer perioderna i listan bli gröna.

Fick du den hjälp du sökte?