Dela denna artikel

Affärsområden - Hur lägger jag till affärsområden?

Koncern, Rapport & Analys

Visa och rapportera ekonomiska analyser för utvalda affärsområden med denna funktionalitet.

Affärsområden i rapportering kan vara antingen dotterbolag i en koncern eller ett utvalt område i bokföringen. Dotterbolag som lagts till i en koncernstruktur utgör automatiskt affärsområden. För att dela upp bokföringsdata i affärsområden behöver de definieras först, och en förutsättning för det är att det finns Projekt, Resultatenheter eller andra uppdelningar i inläst bokföringsdata (SIE4-filer).

Definiera affärsområden

  • Gå till Ekonomi - Datahantering - Affärsområden.

  • Klicka på Nytt affärsområde.

  • Namnge affärsområdet och välj en eller fler indelningar (Projekt, Resultatenheter etc) från bokföringen

  • Klicka på Spara.

  • Nu är affärsområdet skapat och du kan se till exempel resultatrapporter för endast det utvalda affärsområdet.Fick du den hjälp du sökte?