Dela denna artikel

Inställningar - Registreringsvy

Fakturering

Under inställningarna kan du själv välja vilken information som ska visas i vyn där du registrerar en offert, order eller faktura.

Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet och välj sedan aktuellt program och Registreringsvy.

Lagersaldokontroll
Om du aktiverar Lagersaldokontroll kommer du att få ett varningsmeddelande om du försöker leverera ett högre antal artiklar än vad som finns i lager. Observera att artikeln måste vara märkt som lagervara i artikelregistret, för att meddelandet ska visas.

Lagersaldoindikator
När Lagersaldokontroll aktiveras så kan du även aktivera Lagersaldoindikatorn. När du registrerar en order eller faktura visas då lagersaldot i en egen kolumn, när du lägger in en artikel.

OCR
Vill du använda dig av OCR-nummer på fakturor så kan du aktivera det här. OCR är ett standardiserat referensnummer som kan användas om du har plusgiro eller bankgiro.

Visa kontosaldokolumn i konteringsvyn
Saldot på bokföringskontot visas när du lägger in artiklar på fakturor.

Öresutjämning
Vill du använda dig av Öresutjämning så ändrar du det här. Det finns tre olika alternativ, ingen avrundning, avrundning till närmaste femtioöring eller närmaste krona. Observera att ändringen slår igenom först på nästa skapade offert/order/kundfaktura.

Lås rader kopplade till order
Om du skapar en faktura utifrån en order så kan du inte ta bort de artikelrader som kommer från ordern. Du kan däremot ändra vissa uppgifter på artikelraderna.

Förvald giltighetstid för offert
Här väljer du om du vill ha en förvald giltighetstid på dina offerter. Du kan självklart ändra giltighetstid när du registrerar en offert.

Visa priser inkl. moms
Här väljer du om artikelpriser samt frakt- och fakturaavgifter ska visas inklusive moms. Som standard visas dessa värden alltid exklusive moms.

Fakturaavgift SEK
Vill du använda dig av en generell fakturaavgift så anger du det här. Då läggs denna avgift automatiskt på alla skapade fakturor, men du kan ändra eller ta bort den i samband med att du registrerar en faktura.

Fraktavgift SEK
Vill du använda dig av en generell fraktavgift så anger du det här. Då läggs denna avgift automatiskt på alla skapade fakturor, men du kan ändra eller ta bort den i samband med att du registrerar en faktura.

Decimaler i fältet antal
Här kan du välja hur många decimaler du vill visa i fältet för antal. Om du till exempel vill kunna fakturera 1,5 timmes arbete behöver du ställa in 1 decimal i fältet för antal.

Förvald leveranstid för order
Välj antal dagar om du vill ha en förvald leveranstid på dina order. Du kan självklart i samband med registreringen av ordern ändra på leveranstiden.

Registrering av kontantfakturor
Om din kund betalar direkt, kontant eller med kort, kan du skapa en kontantfaktura istället för en vanlig faktura som används när din kund betalar i efterskott. Här gör du inställningarna.

Läs mer här: Skapa kontantfaktura

Förvald betalmetod
När du registrerar en kontantfaktura blir denna betalmetod förvald, men du kan självklart ändra detta vid registreringen.

Kundnummer
När du arbetar med kontantfakturor måste du i ditt kundregister lägga in en kontantkund. Här väljer du den kund som automatiskt ska väljas när du skapar en kontantfaktura.

Lägg till nya kontantkunder automatiskt
Välj om de kunder du skapar kontantfakturor till automatiskt ska sparas i ditt kundregister.

Fick du den hjälp du sökte?