Förenklad momshantering

Fakturering

Med vår förenklade momshantering får du möjlighet att skapa artiklar i både Fortnox App och Fortnox Webb genom att enbart ange momssats för de svenska momssatserna 25, 12, 6, 0 %.

Din hantering av avtal, offert, ordrar och fakturor blir betydligt mycket enklare genom att du även på fakturarader numera kan justera momssats på raden och i samband med det hämtar vi direkt upp ditt förvalda konto för respektive momssats inom Sverige.


Aktivera en förenklad momshantering

Kopiera länk hit

För att aktivera den förenklade momshanteringen behöver du gå in under Fakturering - Inställningar - Förvalda konton. Klickar du på Kom igång som visas nedan kommer du in i en kort guide bestående av tre steg som du behöver gå igenom. Det är först när du slutför guiden som uppgifterna sparas. För att starta guiden klickar du på Kom igång.

Steg 1
När du har klickat på Kom igång hamnar du på första sidan som beskriver vissa fördelar med att aktivera funktionen.

Steg 2
Genom att gå vidare till nästa steg hamnar du på sidan där vi behöver din hjälp. Här har du möjlighet att välja in nya konton för respektive momssats inom Sverige, vi föreslår även standardkonton för dig om det finns standardkonton att föreslå. I rutan till höger ser du vilka konton du tidigare hade förvalda för vara respektive tjänst, likaså ser du vilka förvalda momssatser du tidigare hade för vara respektive tjänst. För varje procentsats har du möjlighet att välja mellan konton som innehar en momskod som stämmer överens med momssatsen. Detta på grund av att om du väljer ett konto som inte stämmer överens med momssatsen riskerar du att få fel och avvikelser i momsrapporten. När du har valt försäljningskonton för respektive momssats kan du gå vidare till nästa steg.

Steg 3
Det sista du behöver göra är att slutföra ändringarna för ett bättre arbetssätt i Fortnox. Du kan efter att du slutfört guiden göra justeringar på dina förvalda konton och momssatser.

När du har aktiverat den förenklade momshanteringen

Kopiera länk hit

När du har aktiverat den förenklade momshanteringen kommer dina förvalda konton för respektive momssats visas under Fakturering - Inställningar - Förvalda konton. Dessa konton kan du justera när som helst men du kommer inte kunna spara dina inställningar utan ett konto valt för vara och tjänst för respektive momssats.

Din förvalda momssats som visas här används som standard för nya artiklar du skapar samt på artiklar där du inte har någon annan momssats vald. Dessa kan du också justera när du vill, men tänk på att de kan påverka dina befintliga artiklar som inte har något unikt valt.

Fick du den hjälp du sökte?