Dela denna artikel

Skapa ny klient i Digital byrå

Digital Byrå

Om du ska börja arbeta med en ny klient behöver du först aktivera den i Digital byrå. Klicka på knappen Skapa ny till höger över din klientlista.

Obs! Har du inte knappen Koppla klient uppe till höger, utan endast en knapp som heter Ny klient, så läs vidare här: Ny klient i Fortnox Digital byrå‍

Film: Lägg till ny kund

Då startas en trestegsguide där du först anger klientens adressuppgifter. Ska du lägga upp en förening som inte har något organisationsnummer fyller du istället i personnumret på den som är ansvarig för föreningen.

I steg två anger du om klienten själv ska ha tillgång till något eller några av sina program.   

Avslutningsvis anger du vem som ska erhålla fakturan, övrig information samt vem som ska få ett e-postmeddelande med bekräftelse att klienten är skapad.

När klienten är upplagd kommer du få ett bekräftelsemail till den angivna mailadressen. 

Du hittar klienten längst upp i fliken Klienter, under Aktiveringslista. För att klienten ska aktiveras klickar du på pilsymbolen längst ut till höger och kommer då till vyn där du tilldelar licenser och behörigheter. Eftersom du är den första som loggar in i klientens program kommer du automatiskt bli systemadministratör för klientens databas. Det innebär att du kan skapa användare, tilldela program och redigera behörigheter för alla användare.

Ska klienten ha tillgång till programmen lägger du upp användaren genom att klicka på knappen Lägg till användare och fyller sedan i användarens uppgifter. Det sista steget innan användaren kan börja jobba i programmen är att du behöver tilldela behörigheter till de delar han/hon ska arbeta med. Du klickar då på programikonen för det aktuella programmet och tilldelar sedan behörigheterna. Om kunden ska vara programadministratör för något program klickar du på den programikonen i kolumnen Programadministratör. I kolumnen längst ut till höger har du även möjlighet att utse användaren till systemadministratör. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan program- och systemadministratör ‍. Avsluta med att Spara

Fick du den hjälp du sökte?