Hantera åtkomst till klienter

Digital Byrå

I klientlistan kan du enkelt tilldela och ta bort konsulters åtkomst till klienter samt lägga till och ta bort program på konsulter. 

Film: Hantera åtkomst till klienter i Digital byrå

Kopiera länk hit

Klicka på fliken Klienter och markera de klienter du vill hantera åtkomst för.  Klicka på knappen Hantera åtkomst.

Ge åtkomst till klienter och tilldela program

Kopiera länk hit

Välj Ge åtkomst till klienter samt tilldela program och klicka sedan på Nästa

Här väljer du den eller de konsulter som ska ha åtkomst till aktuella klienter. 

Välj vilka program i Byråpaketet du vill tilldela i konsulterna. Om det är något program som konsulterna inte ska ha tillgång till, klickar du ur det.

De program konsulterna kommer att bli tilldelade är beroende på om du är systemadministratör och/eller programadministratör för aktuella program hos de valda klienterna. 

Klicka på Spara. Nu kommer tilldelningen att utföras och när det är klart får du en notis i programmet. Klickar du på notisen så kan du se resultatet av tilldelningen, exempelvis om någon behörighet inte tilldelats på grund av att du inte hade rättighet att tilldela. 

Ta bort åtkomst till klienter

Kopiera länk hit

Gå till klientlistan och markera aktuella klienter. Klicka sedan på knappen Hantera åtkomst och välj Ta bort åtkomst till klienter

Här väljer du en eller flera konsulter som inte ska ha åtkomst till de valda klienterna.

Klicka på Spara. När borttagningen är utförd får du en notis i programmet och du kan klicka på notisen för att se resultatet. 

Ta bort åtkomst till program

Kopiera länk hit

Gå till klientlistan och markera aktuella klienter. Klicka sedan på knappen Hantera åtkomst och välj Ta bort åtkomst till program

Här väljer du den eller de konsulter som du vill ta bort program för på de valda klienterna. Klicka sedan på de program som du vill ta bort. OBS! Här kan du endast välja bland de program som ingår i byråpaketet. 

Klicka på Spara. Nu tas programmen bort för aktuella konsulter på valda klienter. När det är klart får du en notis i programmet. Om du klickar på den så kan du se resultatet av borttagningen. 

Fick du den hjälp du sökte?