Dokument på klienter i Digital byrå

Digital Byrå

Inne på varje klient i Digital byrå kan du, under fliken Dokument, samla alla de dokument som ni på byrån behöver i arbetet med kunden. Dessa dokument är bara tillgängliga för er på byrån, kunderna själva har inte tillgång till dem.

Skapa mappar

Kopiera länk hit

Du kan bygga upp en mappstruktur genom att skapa mappar och undermappar. Gå till fliken Dokument och klicka på Lägg till mapp uppe till höger. 

Namnge mappen och klicka på Spara

För att lägga upp undermappar går du in i aktuell mapp, du ser längst upp vilken mapp du befinner dig i. 

Klicka sedan på Lägg till mapp, namnge mappen och klicka på Spara.

Lägg upp dokument

Kopiera länk hit

Du kan lägga upp dokument på olika sätt. Antingen kan du gå in i aktuell mapp och där klicka på Lägg till fil. Du får då välja en fil från datorn. 

Du kan också dra och släppa en fil direkt in i vyn. 

Det sista alternativet är att maila dokument direkt in i mappen. E-postadressen dit du ska skicka dokumentet ser du uppe till höger inne i mappen. 

Denna adress kan du ändra. Klicka på Ändra E-post

Välj en ny E-postadress och klicka på Spara.

Bifoga aktuell fil i ett mail och skicka det till adressen. Om du inte tidigare mailat in till Arkivplatsen och registrerat mailadressen som betrodd, så kommer du nu att få en notis om att en ny avsändare skickat in filer. Klicka på meddelandet. 

Du får nu välja att märka mailadressen som betrodd avsändare, eller att avvisa den. Du kan också lägga in en domän som betrodd, exempelvis om alla som skickar från ditt företags domän ska vara betrodda. 

När E-postadressen är betrodd så läggs den mailade filen in i mappen. 

Fick du den hjälp du sökte?