Insikter: EU-handel

Digital Byrå

Insikt om EU-handel hjälper dig att hålla koll på om ett företag har sålt varor eller tjänster till ett EU-land, oavsett hur det är bokfört. Insikten har dessutom stöd för digital inlämning av Periodisk sammanställning till Skatteverket.

Vad är det insikten hjälper mig med?

Kopiera länk hit
 • Lyfter fram om ett företag har bedrivit handel med varor/tjänster med EU-land oavsett hur det är bokfört.

 • Visar all bokföring som indikerar handel med EU, förklarar varför, samt vad som kan behöva korrigeras i bokföringen för att inkluderas i rapporten.

 • Kontrollerar att användaren rapporterar EU-handel i rätt period, månad eller kvartal.

 • Skapar en fil som möjliggör digital inlämning avPeriodisk sammanställning på Skatteverket.

Läs mer här: Skatteverket - Periodisk sammanställning för varor och tjänster

Hur vet jag att insikten fångar upp allt som har med EU-handel att göra?

Kopiera länk hit

Insikten är byggd för att hitta majoriteten av de händelser i bokföringen som kan ha med EU-handel att göra. Insikten hämtar data från bokförda intäkter, inte från reskontran. De kontroller som utförs:

 • Kontots nummer är mellan 3000-3699 samt 3900 - 3999, dvs intäktskorrigeringar m.m. undantas.

 • Kontot har en momskod som indikerar EU-handel (VTEU, FTEU, 3FEU)

 • Kunden har VAT-nummer.

 • Kundens namn innehåller någon av de vanligaste förekommande benämningarna för aktiebolag inom EU som t ex: GmbH,Oy m.m.

 • Kontots benämning innehåller ett ord som indikerar handel med EU, exempelvis EU, EU-land, eg-land m m.

 • Kontots benämning indikerar att det INTE är handel med EU. Exempel på benämningar är privatperson, import m. m.

Hur jobbar jag med insikt om EU-handel

Kopiera länk hit

Filter vy

Välj vilken period du vill jobba med.

Rader
Varje rad visar en summering av försäljning till en kund per månad. Det går att klicka på raden för att undersöka unika verifikat.

Färger

 • Vit: Rader som är bokförda som handel med EU 

 • Blå: Kunder som bytt namn, eller där flera kunder har samma VAT-nummer, visas med en förklaring, samt vad som behöver korrigeras för att tas med i rapporten. 

 • Gul:  Bokföring som systemet identifierat som möjlig handel med EU. I kommentaren finns en beskrivning av den kontroll som systemet har utfört, samt vad som behöver korrigeras för att tas med i rapporten. 

Förklaringar

Förklarar varför systemet har identifierat något som handel med EU, samt något som eventuellt behöver korrigeras för att tas med i rapporten.


Ändring

Det går inte att göra ändringar på sidan för Insikt om EU-handel, eventuella ändringar utförs i bokföringen.

Hantering/Export/förhandsgranskning

 • Välj vilken period som skall hanteras när eventuella kontroller/ändringar är genomförda. 

 • Vid val av period visas bara rader för den valda perioden, samt en varning om man väljer en period som inte överensstämmer med inlämningsperiodicitet för handel med varor/tjänster till EU.

 • Välj exportera fil för den valda perioden  

 • Förhandsgranskningen öppnas och visar vilka poster som kommer med och vilka rader som exkluderas (gulmarkerade rader exkluderas i filen) 

 • Exportera fil - fil laddas ner till användarens dator och kan sedan laddas upp på Skatteverkets sida för inlämning av periodisk sammanställning.

 • Efter att filen har exporterats kan perioden klarmarkeras. Filtret i listan uppdateras då och visar all bokföring fr.o.m. det nya datumet.

Klarmarkering

Det går att klarmarkera en period utan att exportera fil. Om en period t.ex. redan är granskad och rapporterad till Skatteverket på annat sätt kan perioden direkt klarmarkeras

Kommentar

Det finns möjlighet att skriva en kommentar som sparas för den aktuella perioden. Kommentar genereras automatiskt vid export av fil. kommentaren anger då vem som skapat filen och när.

Fick du den hjälp du sökte?