Användare i Fortnox Bolagshanterare

Bolagshanterare

Upptäck hur användare av Fortnox Bolagshanterare kan effektivisera sin verksamhet och hantera företagets ekonomi på ett smidigt och användarvänligt sätt.

Roller i Fortnox Bolagshanterare

Kopiera länk hit

I Fortnox Bolagshanterare kan du hantera flera företag med en inloggning. Detta är möjligt genom att du skapar användare i Fortnox Bolagshanterare som sedan får rollen Konsult på ett eller flera företag och därmed får tillgång till dessa företag via listan på företag.

Det går även att skapa användare på ett enskilt företag men dessa kan inte få tillgång till andra företag som du har lagt upp i Fortnox Bolagshanterare.

Användare
Ett användarkonto till Fortnox Bolagshanterare eller ett enskilt företag.

Konsult
En behörighet för en användare i Fortnox Bolagshanterare som ger tillgång till ett eller flera företag.

Hantera användare i Fortnox Bolagshanterare

Kopiera länk hit

Skapa användarkonto

Om du är programadministratör eller systemadministratör ‍‍kan du lägga till nya användare i programmet.

Gå till vyn Administrera användare‍‍ och klicka på knappen Lägg till användare.

Fyll i användarens uppgifter. Användarnamn, Namn, E-post och Lösenord är obligatoriskt att fylla i. Observera att du enbart behöver fylla i användarens namn i fältet Användarnamn, snabel-a och siffrorna i ert abonnemangsnummer kommer att fyllas i med automatik.

Vill du att användaruppgifterna automatiskt ska skickas till användaren så väljer du Generera e-post för nytt lösenord. När du klickar på Spara skickas ett mail till användaren, med en länk för att användaren själv ska kunna välja sitt lösenord. Om du istället själv väljer ett lösenord så måste du meddela användaren detta, det är inget som görs automatiskt.

Om du aktiverar SMS-autentiseringen kommer det att skickas en kod till användarens mobilnummer varje gång hen loggar in i Fortnox. Det blir alltså ett extra steg vid inloggning i programmen, för ökad säkerhet.

När användaren är tillagd måste du gå vidare och tilldela programbehörigheter.

Tilldela behörighet i Fortnox Bolagshanterare

Kopiera länk hit

När du har skapat ett användarkonto behöver du även tilldela behörigheter för de funktioner och företag användaren ska ha tillgång till.

Leta upp användaren i vyn Administrera användare under listan Användare.

Klicka sedan på den grå ikonen för Fortnox Bolagshanterare, representerat med bokstäverna Kh i listan.

En ny ruta öppnas där du kan välja vilka de olika funktioner samt vilka företag användaren ska ha tillgång till.


Funktioner

Lägg till klienter ger användaren möjlighet att lägga till företag i Fortnox Bolagshanterare, ger även möjlighet att beställa licenser till företagen.

Aktivera klienter ger användaren möjlighet att aktivera ett företag efter att det lagts till.

Administrera åtkomst till klienter ger tillgång att administrera de olika användarnas åtkomst till de olika företagen.

Visa alla klienter ger användaren tillgång att se alla företag i listan på företag i Fortnox Bolagshanterare.


Företag

Till höger om funktionerna visas en lista på alla företag i Fortnox Bolagshanterare. Här kan du kryssa i de företag användaren ska ha tillgång till från Fortnox Bolagshanterare.

Om du vill att användaren ska ha full tillgång till samtliga funktioner och företag i Fortnox Bolagshanterare kan du klicka på knappen Markera alla längst ner.

Tilldela behörighet i respektive företag

Kopiera länk hit

En användare får automatiskt fullständiga behörigheter till programmen Bokföring och Fakturering för de företag den får tillgång till. Ska användaren ha behörighet till fler eller färre program behöver du redigera det för respektive företag.

I listan över företag i Fortnox Bolagshanterare, klicka på Redigera för det företag användaren har fått tillgång till.

Väl inloggad på det valda företaget kan du i vyn Administrera användare i listan Konsulter redigera behörigheterna för användaren för det valda företaget.

Fick du den hjälp du sökte?