Skatt

Bokslut & Skatt

Här hjälper vi dig att komma igång snabbt och smidigt med Skatt i Fortnox Bokslut & Skatt. Steg för steg går vi igenom de viktigaste delarna och hur du använder dem.

Kom igång med Skatt

Kopiera länk hit

Längst ut till vänster i menyn har du i Bokslut & Skatt möjlighet att klicka dig in i Skatt. Det första du möts av i Skatt är rutor för räkenskapsåren, genom att klicka på en ruta får du möjlighet att påbörja deklarationen och skapa bilagor för räkenskapsåret.

Genom att klicka på +Deklaration får du möjlighet att välja en blankett. Bocka i valfri blankett och klicka därefter på knappen Skapa blankett.

När du lagt till en deklarationsblankett har du möjlighet att lägga till ytterligare bilagor genom att klicka på +Bilagor. Här kan du direkt bocka i flera bilagor för att sedan klicka på Skapa blankett.

För att öppna blanketterna eller bilagorna klickar du på raden för blanketten. Du ser då bland annat vilken information som automatiskt hämtas in och vilka fält du manuellt behöver fylla i.

Inne i blanketten kan du klicka på Ladda ner för att ta ut blanketten i PDF-format. Genom att att klicka på Hämta SRU laddas en mapp ned på datorn. Mappen innehåller två filer, blanketter.sru och info.sru. Genom att klicka på Skatteverkets filöverföringstjänst länkas du vidare till Skatteverket där du har möjlighet att läsa in SRU-filerna.

Du kan från första vyn i Skatt hämta SRU-filer för alla blanketter och bilagor genom att klicka på Hämta SRU. Här bockar du i alla blanketter som ska medfölja och klickar sedan på Hämta SRU-fil för valda blanketter.

Privatpersoner

Kopiera länk hit

Här hjälper vi dig att komma igång snabbt och smidigt med Privatpersoner i Fortnox Bokslut & Skatt. Steg för steg går vi igenom de viktigaste delarna och hur du använder dem.

Lägg till privatperson

När du har klickat dig in i Bokslut & Skatt under Menyn i er Digitala byrå kommer du till översiktsvyn. Ni har här möjlighet att uppe i det högra hörnet växla mellan Företagsklienter och Privatpersoner.

Om du klickar på Privatpersoner kommer du till översiktsvyn för privatpersoner, du kan här se alla privatpersoner som ni har lagt upp i Digital Byrå. För att lägga till ytterligare en privatperson, gå tillbaka till Digital Byrå och via Klientlistan lägg till fler.

När privatpersonen är skapad finner du personen under Privatpersoner i översiktsvyn uppe i det högra hörnet. Du når översiktsvyn genom att klicka på huset längst upp i det vänstra hörnet.

Skapa blanketter för privatpersoner

Genom att klicka på privatpersonen i översiktsvyn kommer du direkt till Skatt för privatpersonen. Här finner du Deklarationer och Bilagor för den valda privatpersonen.

För att skapa en deklaration klickar du på +Deklarationer. Här väljer du deklaration du vill skapa genom att bocka i den ute till vänster och sedan kan du klicka på Skapa. Här kan du även ladda upp övriga underlag genom att klicka på Ladda upp underlag eller dra valfri bilaga till den gulmarkerade rutan.

När du valt en deklaration får du även möjligheten att lägga till Bilagor, detta gör du genom att klicka på +Bilagor för att därefter bocka i bilagan och klicka på Skapa blankett.

Ägarförhållande

Kopiera länk hit

För att sammankoppla privatpersoner med företagsklienter, eller företagsklienter med andra företagsklienter, så finns funktionen Ägarförhållande i programmet. När ni anger ägarförhållande mellan företagsklienter och privatpersoner så skapar ni samtidigt en koppling mellan dem. Detta är en funktion som är tillgänglig för samtliga privatpersoner och företag i Bokslut & Skatt. Det är endast att skapa en koppling till ett företag som finns i Bokslut & Skatt.

Kopplingar mellan privatpersoner och företag behövs för att automatisera vissa funktioner i programmet, t.ex. hämtning av information till rätt skatteformulär för ägda bolag.

Skapa ägarförhållande

Ägarförhållande skapar du under klientens inställningar, via de tre punkterna för varje klient i översiktsvyn och sedan fliken Innehav. För att sedan skapa upp ett ägarförhållande mellan privatpersoner och företagsklienter, eller företagsklienter med företagsklienter, behöver du först lägga upp de totala andelarna i företaget. Dessa läggs upp under fliken Totala Andelar på den klient som ska kopplas mot. Från samma flik kan du även följa historiken över förändringen av totala andelar på klienten.

För att skapa en koppling klickar du på rutan Skapa ny koppling. Sök sedan upp bolaget i sökrutan. För att kunna skapa en koppling mellan två företag eller en privatperson och ett företag behöver du först lägga upp totala andelar för företaget. Finns inte dessa upplagda sedan tidigare, klicka då på pilen bredvid företagsnamnet för att hamna på rätt ställe i programmet för att utföra detta.

På den nya sidan som öppnas, fyll i de andelar som finns i företaget. Här fyller du i Förändring i antal andelar, d.v.s. förändringen som sker i programmet gällande andelar i företaget, datum för förändringen av andelar, vilken typ av händelse samt en egen anteckning.

Obs! Viktigt att notera att det datum du sätter här kommer att påverka vilket datum du sedan kan sätta för när en koppling mellan företag och privatperson började gälla.

Skapa koppling mellan företag

När andelarna sedan är registrerade kan du koppla företaget med ett annat företag eller en privatperson, då ser sökningen ut som nedan. Klicka då i rutan, men ej på pilen, för att koppla ihop företagen. Klicka sedan på knappen Koppla vald.

På nästa sida ombeds du att specificera ägandet. Du får här information om det totala ägandet i företaget, d.v.s. alla de andelar som är registrerade på företaget, men också möjlighet att fylla i hur stor andel som denna koppling avser, vilket som var anskaffningsvärdet av detta samt datum för händelsen. Detta datum kan du endast sätta samma dag, eller senare, än det datum som du skrev in i rutan för Andelar i tidigare steg.

När du är färdig med att fylla i informationen, klicka på Spara så kommer kopplingen mellan de två företagen att vara gällande. Den här kopplingen går såklart att radera i efterhand, under fliken Innehav.

Skapa koppling mellan privatperson och företag

För att skapa koppling mellan privatperson och företag går du in på dina privatpersoner i Översiktsvy och klickar sedan på de tre punkterna för att komma in på inställningarna för denna person.

Från fliken Innehav kan du på samma sätt som för företagskopplingen söka upp den klient du vill koppla privatpersonen till, samt eventuellt fylla på andelar i företaget tillgängliga för privatpersonerna att äga. Efter att du klickat i företaget du hittat i listan och klickat på knappen Koppla vald så ska du sedan specificera ägandet, på samma sätt som för kopplingen mellan två företagsklienter.

När kopplingen sedan är aktiverad syns denna under fliken Ägare på företaget.

Ägarförhållande i Skatt

De upplagda ägarförhållandena presenteras visuellt i programdelen Skatt, både för företagen som har en koppling men också för privatpersonerna.

Den koppling som finns upplagd presenteras ute till höger på sidan. Denna sidan visar också status på aktuella blanketter för företagen och privatpersonerna, samt att du som konsult snabbt kan klicka dig mellan bolagen i din ägarstruktur. Genom att klicka på ett bolag i listan så hamnar du direkt på det i modulen Skatt.

Kopplingen mellan företag och privatpersoner fungerar som så att det du fyller i NE-blanketten kommer att automatiskt läggas till INK1:an om det finns ett ägande mellan företaget och privatpersonen. Framöver är också planen att det ägande och de andelar du lägger till företag och privatpersoner automatiskt också ska läggas till personens K10-blankett.


Deklarationer och Bilagor

Kopiera länk hit


Aktiebolag

I Bokslut & Skatt och programdelen Skatt har du för aktiebolag möjlighet att skapa deklarationer och bilagor.

De deklarationer som är tillgängliga i aktiebolag är:
Inkomstdeklaration 2
Inkomstdeklaration 3
Inkomstdeklaration 4

Bilagor som är tillgängliga i aktiebolag i Skatt är:
N3B Andel i handelsbolag
N4 Uppskov
N7 Övertagande
N8 Skogsavdrag
N9 Begränsning av ränteavdrag m.m.
N11 Tonnagebeskattad verksamhet
Övriga upplysningar

Enskild firma

Om klienten du arbetar med är en enskild firma har du möjlighet att i Årsredovisning och fliken Inställningar & grunduppgifter övergå från en årsredovisning till ett förenklat årsbokslut. Du kan läsa mer om det i Årsredovisning. När övergången till ett förenklat årsbokslut har gjorts kommer du under Skatt få möjligheten att lägga till blanketten för Förenklat årsbokslut.

När Förenklat årsbokslut är skapat under Skatt kommer informationen från den enskilda firman automatiskt läsas in i det förenklade årsbokslutet. Genom att därefter skapa upp en NE-bilaga kommer informationen från det förenklade årsbokslutet att överföras till NE-bilagan.

Har du skapat en privatperson, upprättat ett ägarförhållande mellan privatpersonen och den enskilda firman. Kan du sedan i privatpersonen skapa en inkomstdeklaration 1 och en NE-bilaga. Då kommer informationen från NE-bilagan föras över till NE-bilagan i privatpersonen och informationen från NE-bilagan i privatpersonen till inkomstdeklaration 1.

I Bokslut & Skatt och programdelen Skatt har du för enskilda firma möjlighet att skapa deklarationer och bilagor.
Deklarationer som är tillgängliga i enskild firma:
NE Inkomst av näringsverksamhet
NEA Inkomst av näringsverksamhet


För att lägga till NEA-blanketten behöver du först skapa ett ägarförhållande mellan den enskilda firman och huvudverksamheten, se avsnitt Skapa koppling mellan företag för mer information. Du behöver även skapa en NE-blankett på huvudverksamheten.

Bilagor som är tillgängliga i enskild firma i Skatt:
K15B Avyttring
N4 Uppskov
N7 Övertagande
N8 Skogsavdrag

Privatperson

Om du klickar dig in på en privatperson har du möjlighet att skapa deklarationer och bilagor. Du har i privatpersonen möjlighet att skapa Inkomstdeklaration 1.

Bilagor som är tillgängliga i privatperson:
K2 Uppskov - bostad
K4 Försäljning
K5 Försäljning
K6 Försäljning
K7 Försäljning
K8 Försäljning
K9 Försäljning/bostadsförmån
K10 Kvalificerade andelar
K11 Investeraravdrag
K12 Okvalificerade andelar
K13 Andelsbyte
K15A Avyttring
K15B Avyttring
N3A Andel i handelsbolag
NE Inkomst av näringsverksamhet
Övriga upplysningar
T2 Inkomst av tjänst

Beräkningsstöd

I bilagorna K10, K6 och K5 har du möjlighet att använda dig av beräkningshjälp. I K10-blanketten kan du ange Årets utdelning och Sparat utdelningsutrymme från föregående år och ange om beräkningen ska ske enligt Förenklingsregeln eller Huvudregeln på högersidan av blanketten. Baserat på informationen i rutan för beräkningshjälp kommer K10-blanketten att fyllas automatiskt.

I K6- och K5-blanketten har du möjlighet att på högersidan ange information om:

1.Andel av ägandet i fastigheten
2.Uppskov
3.Förbättringsutgifter: grundförbättringar t.ex. ny-, till- eller ombyggnad
4. Förbättringsutgifter: förbättrande reparationer och underhåll

Baserat på ifylld information i beräkningshjälpen på högersidan kommer informationen att beräknas och läsas över till blanketten.

Slutlig sammanställning skatt

På sista sidan av inkomstdeklaration 2, 3, 4 och NE-bilagan har du som användare en extra sida för att beräkna den slutliga skatten för verksamheten. Värden som beräknas i Bokslut hämtas automatiskt upp i den Slutliga skatteuträkningen.

Du har möjlighet att klicka på respektive rad för att redigera värdena och du kan klicka på texten Redigera tabell för att justera uppställningen och lägga till ytterligare rader.

Om du vill ladda ned den Slutliga skatteuträkningen har du möjlighet att klicka på Ladda ned uppe i det högra hörnet. Här kan du sedan välja om du vill ladda ned hela deklarationen med bilagan eller bara skatteuträkningsbilagan.

Fick du den hjälp du sökte?