Nyheter i Bokslut & Skatt

Bokslut & Skatt

Nedan presenteras de senaste nyheterna i Bokslut & Skatt samt Avstämning & Rapportering. Vi presenterar även dessa via sändningar som du kan se på vår Playsida .

Senast uppdaterad: 29 februari 2024

2023

Kopiera länk hit

Kvartal 4

Kopiera länk hit

Nyhet 001 - Sammanställning skatt för företag
Nu finns slutlig sammanställning av skatt för alla bolagsformer. För blankett INK2, INK3, INK4 och NE hittar man sammanställningen längst ned som en egen del under deklarationsblanketten. De flesta värden hämtas in och beräknas automatiskt men med full möjlighet för manuella justeringar. “Redigera tabell” ger möjlighet att anpassa tabellens innehåll, såsom att lägga till och ta bort rader, ändra benämning eller visa och dölja de förbestämda raderna från sammanställningen. Det nya dokumentet kan sparas ned separat eller tillsammans med deklarationen.

Nyhet 002 - Tusental i årsredovisningen
I Årsredovisning är det nu möjligt att visa belopp i tusental kronor! Välj i inställningarna om samtliga belopp i årsredovisningen ska visas i tusental kronor eller om det endast är flerårsöversikten, förändringar i eget kapital och/eller resultatdisposition i förvaltningsberättelsen som påverkas.

Kvartal 3

Kopiera länk hit

Nyhet 001 - Årsbokslut/Årsredovisning/Årsrapport & preliminära verifikationer
Med de nya extra perioderna och preliminära verifikationerna har du möjlighet att upprätta och ändra bokslutet längs vägen. Perioderna består av alla verifikationer i räkenskapsåret, inklusive de preliminära verifikationerna. De preliminära verifikationerna kan du när du vill slutligt bokföra.

Nyhet 002 - Sammanställning bokslutsverifikationer
Alla bokslutsverifikationer har du nu möjlighet att bokföra som preliminära eller slutgiltliga från respektive flik. Exempelvis kan du bokföra återföring av periodiseringsfonder direkt från fliken Periodiseringsfonder. Men under fliken Bokslutsverifikationer samlas nu alla bokslutsverifikationer och härifrån kan du se status, redigera och bokföra bokslutsverifikationerna.

Nyhet 003 - Överavskrivningar
Fliken Överavskrivningar är nu inlagd i programmet. Du kan från fliken beräkna och bokföra eventuell ökning eller minskning av överavskrivning. Ökningen/minskningen tas även automatiskt upp i bokslutsplaneringen.

Nyhet 004 - Uppdaterat flöde i bokslutsprocessen
För att underlätta och du som användare ska få en smidigare bokslutsprocess så har vi uppdaterat flödet i programdelen Bokslut.

Nyhet 005 - Kvartals- och årsvis avstämning
I Avstämning har du nu möjlighet att själv välja vilket intervall du vill stämma av. Genom klientinställningarna kan du nu välja månads-, kvartals och årsvis Avstämningsperiod och då anpassas Avstämningen så att du kan stämma av enligt valt intervall.

Nyhet 006 - Kontogrupper i Avstämning
Tidigare i Avstämning så kunde du stämma av konto för konto. Nu har du även möjlighet att stämma av och hantera hela kontogrupper i Avstämning.

Kvartal 2

Kopiera länk hit

Nya filtreringsmöjligheter
För att göra det enklare att sortera och välja mellan sina klienter är nu Översiktsvyn uppdaterad med nya filtreringar, där du bland annat kan filtrera på kunder baserat på deras bokslutsmånad eller bolagsform. Alla val du gör sparas också automatiskt, så när du loggar in nästa gång så har du kvar samma urval.

Nya interna kommentarer
För att underlätta arbetet med kommentering på kontonivå i Avstämning har vi nu släppt så att du kan kopiera och flytta interna kommentarer mellan perioder, något som tidigare var möjligt för externa kommentarer, underlag och specifikationer. Har du kommentarer som är relevanta för flera perioder är det nu enkelt att kopiera dessa.

Uppdelning av intern och extern bokslutsdokumentation
Tidigare har bokslutsdokumentationen varit en plats för alla dokument kopplat till Bokslutet som vi hämtar från Avstämning, numera har vi delat upp denna plats i två olika val. Du har den externa dokumentationen som är alla underlag som din kund kan komma åt, som då är tillgängliga externt, samt den interna dokumentationen som är de dokument som endast konsulterna på byrån ska ha tillgång till och inte er kund.

Uppdatering av Periodiseringsfonder i Bokslut
Vi har uppdaterat fliken Periodiseringsfond med ett nytt gränssnitt för avsättning, samt en färdig specifikation för återföring. Det är numera också möjligt att bokföra allt innehåll från periodiseringsfonderna i ett gemensamt verifikat från samma flik i menyraden, istället för i ett verifikat för hela bokslutet.

Noter & Nyckeltalsdefinitioner i Digital Inlämning K2
Den digitala inlämningen av årsredovisningar av storleken K2 har uppdaterats, med nya noter som tidigare endast var tillgängliga för manuell inlämning, samt att Nyckeltalsdefinitionerna är flyttade från Noter till Förvaltningsberättelsen. Detta möjliggör att även dessa kan följa med i den digitala inlämningen.

Kvartal 1

Kopiera länk hit

Nyheter i Digital byrå

Byråanstånd
När deklarationssäsongen närmar sig är byråanstånd en viktig del av en konsults arbete, därför har vi nu släppt möjligheten att ansöka om just detta från Digital Byrå. Lägg upp dina privatpersoner i programmet så kan du sedan ansöka om byråanstånd för dessa och sedan enkelt skicka över filen till Skatteverket.

Ny import av SIE-filer
Spara tid och lägg till momskod redan vid SIE-importen. Vald momskod sparas automatiskt på kontot i kontoplanen när importen slutförs.


Nyheter i Bokslut & Skatt

Beräkningshjälp för K10-blanketten
I Bokslut & Skatt så har vi släppt ett stöd för att beräkna K10-blanketten på bästa och smidigaste sätt. Inga mer parallella Excel-dokument för att räkna ut rätt belopp som ska till rätt ruta i blanketten, programmet håller reda på detta åt er.

Stöd för Enskild firma, Förenklat Årsbokslut
Vi öppnar också upp programmet för Enskilda firmor med funktionen Förenklat årsbokslut. Denna rapport kommer du åt direkt från programmet, där du även kommer att kunna välja om du vill ha ett lite mer avancerat årsbokslut för din enskilda näringsverksamhet.

Beräkningsstöd NE-bilaga, samt K5 och K6-blanketterna
Det är inte bara K10-blanketten som fått beräkningsstöd, utan detta återfinns också i blanketterna K5 och K6. Även NE-bilagan har uppdaterats för att enklare flytta belopp mellan rätt blanketter, så har du som privatperson en Enskild firma så ska du inte längre behöva tänka på hur du flyttar belopp mellan ditt bolags och din privata deklaration.

Ägandestruktur / Stöd för kvartal / o.s.v.
Det som möjliggör att vi kan skapa en enkelhet i kopplingarna mellan deklarationer i programmet är vår nya Ägarstruktur. Detta gör att vi kan koppla privatpersoner till företag, eller företag till företag, för att enklare flytta belopp mellan rätt rutor i deklarationer, eller för att skapa en koncernstruktur. Detta gör arbetet med exempelvis K10 eller NE-blanketten betydligt enklare.

2022

Kopiera länk hit

November

Kopiera länk hit

Automatisk hämtning av semesterskuldlista från Fortnox Lön
Om du kör Fortnox Lön så kan du numera hämta upp semesterskuldslistan direkt från programmet och in till Avstämning. På samma sätt som med de sparade underlagen, inga mer extra klick för att få in alla underlag på rätt ställe.

Lagerinkurans
Till alla konton kopplade till Varulagret finns möjligheten att boka upp lagerinkuransen direkt från programmet, där det genereras ett verifikat från programmet som smidigt bokförs direkt i Fortnox.


Oktober

Kopiera länk hit

Ny navigering
För att underlätta användandet av programmet gjorde vi om vår meny/navigering i programmet, där vi bl.a. flyttade den från överst i programmet till längst ute till vänster. Vi gjorde också menyn tillgänglig överallt i programmet, så att du snabbt och smidigt kan byta mellan de olika modulerna utan onödiga extraklick.

Hämta underlag från verifikation eller faktura
Arbetar du löpande i Fortnox har du säkerligen sparade underlag både i dina verifikationer och i dina leverantörsfakturor. I Q3 lade vi till möjligheten att direkt från ett använt bokföringskonto hämta upp underlag som sedan enkelt sparas till avstämningen.

Utökad funktionalitet i Skatt (koppling mellan blanketter)
En stor nyhet i modulen Skatt var att vi numera kopplat blanketter till varandra, vilket betyder att om ett visst belopp från en viss blankett också ska finnas i en annan ruta i en annan blankett så skickas dessa belopp över automatiskt.


September

Kopiera länk hit

Nya deklarationsblanketter
För att göra programmets skattedel komplett och täcka in alla olika bolagstyper så adderade vi en hel del nya skatteblanketter till programmet. Både kundtyperna Företag och Privatpersoner fick nya blanketter som gör att du kan känna dig trygg i att Bokslut & Skatt täcker in alla de huvudblanketter samt bilagor som du behöver.

Checklistor
För att hålla reda på allt som ska göras i Bokslut & Skatt har ett verktyg som vi kallar Checklistor. Dessa är byråspecifika listor där ni lägger upp vad som ska utföras på era uppdrag i programmet. En lista för varje programdel, där ni kan känna er trygga att ni inte missar något i exempelvis Avstämning, eller i Årsredovisning. Inga viktiga moment som glöms bort utan allt görs på rätt sätt.


Maj

Kopiera länk hit

Kassa- och Lagerintyg
I Avstämning adderade vi möjligheten att ta ut ett Kassainventeringsintyg samt Varulagerintyg. Vi vill hela tiden göra avstämningsarbetet enklare och det här är två tillägg som gör avstämningen av kassa- och lagerkonton i bokföring enklare. Gällande just lagerkonton har vi senare även lagt till så du kan bokföra lagerinkurans samt göra en inventering direkt från programmet.


April

Kopiera länk hit

Privatpersoner som kundtyp (+ Utökad funktionalitet)
För att möjliggöra arbetet med privatdeklarationer så lades en till kundtyp upp i programmet, förutom Företag, nämligen privatpersoner. Detta skapade upp helt ny funktionalitet i programmet med införandet av bl.a. Inkomstdeklaration 1.

Egna dokument i Rapport-modulen
Rapportverktyget fick sig en uppdatering där man numera kan lägga till egna dokument till det utskick som görs från programmet. Vill du bifoga en momsrapport, eller något annat, till ditt rapportpaket du skickar till din kund varje månad så kan du nu få med det i ett och samma dokument.


Mars

Kopiera länk hit

Digital inlämning av K2 Årsredovisningar
En av våra viktigaste nyheter för första kvartalet var att vi möjliggjorde för digital inlämning av årsredovisningar av regelverket K2. Med hjälp av digital signering får vi då ett helt digitalt flöde, från skapandet av årsredovisning till inlämning hos Bolagsverket.


Februari

Kopiera länk hit

Kvalitetsgranskning i Avstämning
Inne på varje konto i Avstämningsmodulen adderade vi möjligheten att kunna kvalitetsgranska arbetet. En extra bock för att säkerställa att allt arbete skett på rätt sätt, vilket sedan loggas så man enkelt ser vem och när som kvalitetsgranskningen utfördes.

Samlat utskick av externa kommentarer till kund
I Bokslut så samlade vi ihop alla externa kommentarer från Avstämning i ett och samma utskick, för att enkelt kunna dela med sig av dessa kommentarer till er kund.


Januari

Kopiera länk hit

Dokument till Boksluts-modulen (Bokslutsdokument)
Att ladda upp och spara underlag är en stor del av Avstämningsmodulen, därför la vi även till möjligheten att spara underlag direkt till bokslutet. I fliken Bokslutsdokument kan du ladda upp valfria dokument som hör bokslutet till, allt sparat på ett och samma ställe. Som en digital årspärm där du själv bestämmer innehållet.

Förbättrat utseende i Avstämning- och Översiktsvyn
För att matcha Fortnox utseende och göra programmet lite snyggare så gjorde vi förbättringar till layout och utseende i programmets både Avstämning och Översikt. Denna typen av förbättringar görs ständigt i programmet, men ett stort arbete skedde tidigt under året.

Fick du den hjälp du sökte?