Skapa anläggningstillgång från leverantörsfaktura

Bokföring

Här beskriver vi hur du som arbetar med Anläggningsregistret smidigt kan skapa anläggningstillgångar direkt ifrån en leverantörsfaktura.

Film: Inställningar

Kopiera länk hit

Inställningar

Kopiera länk hit

Klicka på kugghjulet uppe till höger och välj Bokföring. Öppna blocket Anläggningsregister - Generella inställningar.

Välj för att aktivera möjligheten att skapa en anläggningstillgång från en leverantörsfaktura.

Nu kommer alla leverantörsfakturor i Fortnox som använder något av de upplagda tillgångskonton i debet på konteringsraderna generera möjligheten till att skapa en anläggningstillgång direkt ifrån leverantörsfakturan.
Vilka tillgångskonton som du använder styrs genom de Tillgångstyper du har lagt upp i Inställningar och blocket Anläggningsregister - Tillgångstyper.

(Obs! Kontot i bilden är bara ett exempel. Vet du inte vilka konton du ska använda för dina tillgångstyper bör du kontakta en redovisningsexpert eller en revisor.)

Här kan du läsa mer om hur du gör för att lägga upp tillgångstyper: Inställningar - Tillgångstyper

Film: Hantering

Kopiera länk hit

Leverantörsfakturalistan

Kopiera länk hit

När du har aktiverat inställningen och kontrollerat att Tillgångstyper finns upplagda med rätt bokföringskonto kommer du om dessa matchar att se en ny ikon i form av en plusruta i leverantörsfakturalistan. Denna indikerar leverantörsfakturor som kan skapa anläggningstillgång.

När alla anläggningstillgångar har skapats utifrån den aktuella leverantörsfakturan markeras denna istället med en bockad ruta.

Skapa tillgång från leverantörsfaktura

Kopiera länk hit

När du bokför en leverantörsfaktura och använder ett tillgångskonto med ett belopp i debet kommer programmet påminna dig om och hjälpa dig med att skapa en tillgång utifrån leverantörsfakturan. Du möts av ett fönster där du direkt kan skapa den aktuella tillgången baserat på leverantörsfakturans innehåll, utan att lämna leverantörsfakturan. Notera att detta endast sker då du klickar på Bokför, ej när du endast klickar på Spara, samt att du i detta fönster endast har möjlighet att skapa en rak avskrivning. Om du vill ha en mer avancerad avskrivningsplan kan du sedan ändra detta inne på tillgången i anläggningsregistret.‍‍

Väljer du att inte skapa anläggningstillgången vid detta tillfälle kan du när som helst skapa den i efterhand. Detta gör du genom att klicka på + tecknet som du ser på den aktuella leverantörsfakturan i leverantörsfakturalistan.

Då öppnas leverantörsfakturan och där kan du återigen klicka på + tecknet för att få upp dialogrutan.

Om det är fler tillgångskonton representerade på samma leverantörsfaktura kommer du, efter att du har bokfört fakturan, få upp fönstret för att skapa anläggningstillgångar utifrån leverantörsfakturan.

Om det är flera tillgångskonton kan du välja att skapa dem i tur och ordning eller välja mellan:

  • Avbryt alla - Innebär att ingen anläggningstillgång skapas utifrån leverantörsfakturan.

  • Skapa ej tillgång - Innebär att du väljer att ej skapa en anläggningstillgång utifrån det ena tillgångskontot från fakturan och förs då vidare till nästa konto från leverantörsfakturan.

Oavsett om du väljer Avbryt alla eller Skapa ej tillgång kan du i efterhand skapa tillgångar utifrån leverantörsfakturan genom att klicka på + tecknet du ser längst till höger i leverantörsfakturalistan på den aktuella leverantörsfakturan.

Utökad sökning

Kopiera länk hit

För att på ett enkelt sätt se och sortera ut de leverantörsfakturor som innehåller möjligheter att skapa anläggningstillgångar kan du använda dig av Utökad sökning. Här kan du även se vilka leverantörsfakturor som redan har skapade anläggningstillgångar. Klicka på Utökad sökning som du finner i mitten ovanför din leverantörsfakturalista.

I den utökade sökningen kan du välja mellan att visa Kan skapas, Har skapats samt Alla . Klicka sedan Sök, så ser du resultatet av din sökning i leverantörsfakturalistan.

I Anläggningsregistret finner du även en tydlig koppling till leverantörsfakturan som anläggningstillgången skapades ifrån. Längst upp vid sidan om tillgångens namn och även på fliken Historik, finner du kopplingen som är klickbar och leder till den aktuella leverantörsfakturan.

Fick du den hjälp du sökte?