Bortskrivning kund- och leverantörsfaktura

Bokföring

En bortskrivning används när en betalning skiljer sig ifrån fakturasaldot och den ska registreras som slutbetald. Det kan till exempel vara att fakturan ska bokas som en förlust eller att du ska boka bort en påminnelseavgift.

Bortskrivning kundfaktura

Kopiera länk hit

Börja med att ange det inbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.

Nu öppnas en ruta där du anger vilket eller vilka konton det avvikande beloppet ska bokföras mot. Har du fått betalt mer än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.

Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.

Bortskrivning påminnelseavgift

Kopiera länk hit

Börja med att ange det inbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.

En ny ruta öppnas där du anger kontot du vill boka bort påminnelseavgiften mot.

Är inbetalningen större än fakturans saldo så ska ett konto bokföras med det överskridande beloppet i kredit. Klicka sedan på knappen Spara.

Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.

Bortskrivning kundförlust

Kopiera länk hit

Börja med att ange det inbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan påB:et. Har betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.

Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.

Bortskrivning leverantörsfaktura

Kopiera länk hit

Börja med att ange det utbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har återrapporteringen av betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.

En ruta öppnas där du anger vilket eller vilka konton det avvikande beloppet ska bokföras mot. Har du betalat mer än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.

Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.

Fick du den hjälp du sökte?