Betala leverantörsfakturor manuellt

Bokföring

För betalning av en leverantörsfaktura har du i Fortnox tre olika valmöjligheter. Det effektivaste sättet är att hantera alla betalningar tillsammans i en automatisk bankkoppling. Saknar du den möjligheten kan du använda dig av bankfiler som du hanterar i din internetbank, även då hanteras alla betalningar tillsammans. Det tredje sättet att hantera betalningar är genom att manuellt utföra betalningen på din internetbank och sedan bara registrera betalningen av fakturan i Fortnox.

Läs mer här om betalning via automatisk bankkoppling eller bankfiler: Betala leverantörsfakturor ‍ 

Film: Registrera manuell betalning på leverantörsfaktura

Kopiera länk hit

Registrera betalda fakturor manuellt

Kopiera länk hit

När du ska registrera betalningar av fakturor går du till fliken Utbetalningar

Börja med att fylla i det datum som utbetalningen gjordes i fältet Betaldatum.

I nästa fält söker du fram den faktura som betalats. Du kan söka på löpnummer, leverantörsnamn, leverantörsnummer, fakturanummer och OCR-nummer.

Välj faktura och kontrollera att det utbetalda beloppet stämmer. Om ni inte betalat hela fakturabeloppet fyller du i vad som betalats ut och klickar sedan på Lägg till.
När det utbetalda beloppet understiger fakturans saldo registreras fakturan som delbetald. Fakturan kommer då att ligga kvar som obetald i fakturalistan och saldot ändras.

I denna vy kan du söka fram flera fakturor att registrera samtidigt. Om du lägger till flera fakturor med olika betaldatum hamnar de i olika block beroende på utbetalningsdatum. Behöver du ändra betaldatum efter att du lagt till fakturan kan du korrigera datumet direkt på fakturaraden.

Är det någon faktura du inte lyckas söka fram så kan du leta efter den i listan med alla fakturor, som du hittar på knappen Sök i faktlista. Där kan du markera flera olika fakturor som ska bokföras som betalda. Skulle du råka lägga till en felaktig faktura tar du bort den genom att klicka på papperskorgen längst ut till höger på fakturaraden.

Betalning inne på fakturan

Du kan även registrera en betalning inne på själva fakturan. Leta upp den aktuella fakturan i fakturalistan, klicka dig in på fakturan och välj Utbetalningar uppe till höger.

En mindre ruta visas, där du börjar med att fylla i Betaldatum.

I kolumnen Betalt SEK fyller du i hur mycket som betalats ut. Avsluta med att välja betalsätt och klicka sedan på Bokför.

Om fakturan blivit delbetald tidigare kommer du även se de redan bokförda betalningarna här.

Bortskrivning

Kopiera länk hit

Om du betalat ett annat belopp än fakturans saldo behöver du göra en bortskrivning på det belopp som skiljer sig från fakturasaldot för att fakturan ska registreras som slutbetald. Du börjar med att ange det utbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och sedan klicka på B:et.

Du får då upp följande ruta där du anger vilket eller vilka konton det avvikande beloppet ska bokföras mot. Har du betalat mer än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.

Du kan nu bokföra utbetalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.

Film: Registrera delbetalning eller bortskrivning på leverantörsfaktura

Faktura i utländsk valuta

Kopiera länk hit

Har du gjort en betalning i någon annan valuta än SEK kan du läsa om hur du registrerar betalning på fakturor i utländsk valuta här: Leverantörsfaktura med utländsk valuta ‍‍ 

Film: Registrera utbetalning i utländsk valuta

Sök i fakturalista

Kopiera länk hit

Om du klickar på knappen Sök i faktlista visas listan med leverantörsfakturor enligt det valda filtret. I sökfältet kan du söka på löpnummer, leverantörsnamn, leverantörsnummer, fakturanummer och OCR-nummer. Du kan även söka fram fakturor inom ett visst intervall vad gäller datum eller belopp.
I kolumnen längst ut till vänster i listan markerar du aktuella fakturor. Fakturornas förfallodatum läggs automatiskt som betaldatum. Om du vill ändra betaldatum kan du ändra manuellt på varje fakturarad eller så fyller du i ett datum i fältet Ändra betaldatum till. Klicka sedan på knappen Lägg till för att lägga till valda fakturor i listan för att kunna bokföra utbetalningarna.

Fick du den hjälp du sökte?