Registrera kundinbetalning i utländsk valuta

Bankkopplingar

När du ska registrera en kundinbetalning i någon annan valuta än SEK kan du behöva hantera en valutakursdifferens.

I övrigt är det samma tillvägagångssätt som när du registrerar en inbetalning i svenska kronor, det vill säga du kan registrera betalningen i fliken Inbetalningar eller direkt på den aktuella fakturan. Under inbetalningsfliken har du möjlighet att få inbetalningsfiler inlästa automatiskt via en bankintegration, alternativt kan du läsa in filer manuellt. Här kan du också registrera betalningar på flera fakturor samtidigt.

Film: Registrera inbetalning i utländsk valuta i Fortnox Fakturering

Kopiera länk hit

Slutbetalning

Kopiera länk hit

För slutbetalning av en faktura i utländsk valuta till ett bankkonto i SEK fyller du i hur mycket som betalats ut i SEK i kolumnen Betalt SEK. Då räknas kursen om och valutakursdifferensen räknas automatiskt fram. Den summan bokas då automatiskt upp enligt de förvalda kontona för valutakursdifferens.

Delbetalning

Kopiera länk hit

Ska du registrera en delbetalning på en faktura i utländsk valuta från ett bankkonto i SEK skriver du istället in beloppet som du betalat ut i den utländska valutan i kolumnen Betalt. Du ändrar alltså inte i kolumnen Betalt SEK. Om du exempelvis har en faktura på 100 EUR men din kund har bara betalat 75 EUR så skriver du 75 i kolumnen Betalt. Välj sedan betalsätt och klicka på Bokför. Då kommer fakturans saldo att minska och den ligger kvar i fakturalistan som obetald.

Bortskrivning av t.ex. påminnelseavgift

Kopiera länk hit

En bortskrivning används i vanliga fall när man vill bokföra fakturan som slutbetald och det inbetalda beloppet skiljer sig från fakturans saldo. Det kan till exempel handla om att bokföra en kundförlust eller en påminnelseavgift. När det gäller bortskrivning på fakturor i annan valuta än SEK så behöver du bokföra det inbetalda beloppet och göra bortskrivningen i två olika omgångar, annars bokför programmet automatiskt en valutakursdifferens enligt dina förvalda konton. Följ stegen nedan.

1. Klicka på Inbetalningar uppe till höger på fakturan.

2. Fyll i datum då du tog emot betalningen

3. Ange det inbetalda beloppet i fältet Betalt och klicka på Bokför.

Efter detta ligger fakturan kvar med status “obetald” eftersom du bokfört ett belopp som är högre eller lägre än fakturans saldo.

4. Klicka på Inbetalningar igen och skriv “0” under Betalt SEK och klicka på B.

5. Välj bokföringskonto som mellanskillnaden ska bokföras på och fyll i beloppet

Innan du går vidare ser du till att fakturans saldo blir “0” i summeringen längre ner.

6. Klicka på Spara och sedan Bokför.

Nu är fakturan grön och slutbetald!

Fick du den hjälp du sökte?