Registrera leverantörsbetalningar i utländsk valuta

Bankkopplingar

När du ska registrera en utförd leverantörsbetalning i någon annan valuta än SEK kan du behöva hantera en valutakursdifferens.

I övrigt är det samma tillvägagångssätt som när du registrerar en betalning i svenska kronor, det vill säga du kan registrera betalningen i fliken Utbetalningar eller direkt på den aktuella fakturan. Under utbetalningsfliken har du möjlighet att få filer inlästa automatiskt via en bankintegration, alternativt kan du läsa in filer manuellt. Här kan du också registrera betalningar på flera fakturor samtidigt.

Film: Registrera utbetalning i utländsk valuta

Kopiera länk hit

Slutbetalning

Kopiera länk hit

För slutbetalning av en faktura i utländsk valuta från ett bankkonto i SEK fyller du först i betaldatum (och om du har Automatiska valutakurser aktiverat så uppdateras kursen automatiskt), därefter fyller du i hur mycket som betalts ut i SEK i kolumnen Betalt SEK. Då räknas kursen om och valutakursdifferensen räknas automatiskt fram. Den summan bokas automatiskt upp enligt de förvalda konton‍a för valutakursdifferens.

Delbetalning

Kopiera länk hit

Ska du registrera en delbetalning på en faktura i utländsk valuta från ett bankkonto i SEK skriver du istället in beloppet som du betalat ut i den utländska valutan i kolumnen Betalt. Du ändrar alltså inte i kolumnen Betalt SEK. Om du exempelvis har en faktura på 100 EUR men bara har betalat 75 EUR så skriver du 75 i kolumnen Betalt. Välj sedan betalsätt och klicka på Bokför. Då kommer fakturans saldo att minska och den ligger kvar i fakturalistan som obetald. Eventuell valutakursdifferens räknas ut och bokförs automatiskt.

Bortskrivning av t.ex. bankavgift

Kopiera länk hit

Om fakturans saldo inte stämmer överens med utbetalningen kan du göra en bortskrivning, t.ex om du betalt en bankavgift. Då fyller du i hur mycket du betalat för hela fakturan inklusive avgift i kolumnen Betalt SEK. Därefter klickar du på B:et för bortskrivning längst ut på fakturaraden. Här väljer du vilket konto du vill boka avvikelsen på samt fyller i beloppet på bankavgiften i kolumnen Belopp, exempelvis 50 kronor. Bankavgiften anges som ett positivt värde (utan minustecken) eftersom det är en debetpost i bokföringen. Längst ner i bortskrivningsrutan kontrollerar du att den registrerade betalningen stämmer överens med vad som betalats ut. Klicka sedan på Spara så kan utbetalningen bokföras, fakturans kvarvarande saldo kommer då bli noll och den blir alltså slutbetald.

Valutakonton

Kopiera länk hit

I Fortnox har du även möjlighet att lägga upp valutakonton i ditt transaktionskonto-register. Manuell hantering för att skicka och registrera betalningar på valutakonton blir då möjlig. Fortnox har dock en begränsad möjlighet att arbeta med valutakonton i en automatiserad process med banken. Det finns möjlighet att skicka betalningar från ett valutakonto om betalningen utförs i filformatet ISO20022, men återrapportering behöver då ske manuellt.

Fick du den hjälp du sökte?