Kreditfakturor i betalfil

Bankkopplingar

Vad är en kreditfaktura?

Kopiera länk hit

En kreditfaktura kan även kallas för kreditnota, omvänd faktura eller minusfaktura. Den här typen av fakturor skickas ut när den ursprungliga fakturan är felaktig eller behöver justeras. Till exempel om en kund köpt en produkt som visar sig vara trasig eller felaktig, och som den därför inte ska betala för. Genomfördes köpet mot faktura kan utställande företag skicka en kreditfaktura så att kunden får ett tillgodohavande, som kan vara på delar av- eller hela beloppet på originalfakturan.

I och med det nya standardiserade filformatet, ISO20022, som det nordiska bankinfrastrukturprojektet P27 stödjer, kommer arbetssättet kring hanteringen av kreditfakturor i betalfil att förändras. Betalningen som hanteras av banken kommer kräva ett positivt belopp och själva kvitteringen kommer därmed behöver genomföras i Fortnox. Det medför att kreditfakturor inte kommer kunna skickas till banken för så kallad bevakning, när filformatet ISO20022 används.

Hjälpmedel för kvittering av kreditfakturor

Kopiera länk hit

När du skapar en betalfil med en debetfaktura och det finns kreditfakturor som du skulle kunna matcha, visas en hjälpruta för att lägga till kreditfakturor i betalfilen.

Funktionen hjälper dig att bevaka alla de kreditfakturor som du kan nyttja och matcha mot debetfakturor till din leverantör. Funktionen håller dessutom koll på vilka regler som gäller för den typ av fil du använder och vilken bank du har. För att lägga till en kreditfaktura, klickar du på det löpnummer du önskar ta med, i den ruta som genereras. Om kreditfakturan har en status som gör att den ännu inte kan läggas till, t.ex om fakturan väntar attest, kommer du att få en varning om det. Du kan i så fall välja att avbryta för att invänta attest och bli klar för betalning. Du kan även sortera kreditfakturorna i rutan efter bl.a. leverantörsnamn samt respektive status på fakturorna, som gör att du enkelt får en överblick på vilka/hur många kreditfakturor som är under attest och ej bokförda. Kombinerar du detta med en automatisk koppling till ditt bankkonto, sparar du tid och minskar risken för eventuella fel.

Det går också bra att kvitta fakturorna mot varandra direkt i systemet, läs mer här: Skapa kreditfaktura

Regler kring kreditfakturor för Handelsbanken

Kopiera länk hit

Du som är kund hos Handelsbanken arbetar med ett filformat som kallas ISO20022 såväl i det automatiska som i det manuella flödet.

Regler kring kreditfakturor för SEB

Kopiera länk hit

Du som är kund hos SEB och har en bankintegration arbetar med ett filformat som kallas ISO20022.

Regler kring kreditfakturor för Swedbank

Kopiera länk hit

Du som kund hos Swedbank använder olika filformat beroende på hur du arbetar i Fortnox.

Om du kopplat ihop ditt bankkonto med Fortnox och arbetar med en bankintegration (automatiskt flöde) använder du: ISO20022-fil.

Om du laddar ner filer och sedan själv laddar upp filen på banken (manuellt flöde) så använder du LB-fil för svenska betalningar och ISO20022-fil för utländska betalningar.

I dagsläget finns ingen tidsbestämd plan när LB-filen byts ut mot ISO20022, vi kommer uppdatera sidan när vi har mer information kring detta.

Regler kring kreditfakturor för Danske Bank

Kopiera länk hit

Du som är kund hos Danske Bank arbetar med ett filformat som kallas ISO20022 såväl i det automatiska som i det manuella flödet.

Regler kring kreditfakturor för Nordea

Kopiera länk hit

Du som kund hos Nordea använder olika filformat beroende på hur du arbetar i Fortnox.

Du kan själv välja om du laddar ner en PO3-fil eller en ISO20022-fil som du läser in på din bank. Om du använder dig av valutafickor finns det ett utökat stöd för detta i ISO20022-filen, men övriga betalningar kan du själv välja vilken fil som passar dig bäst.

I dagsläget finns ingen tidsbestämd plan när PO3-filen helt byts ut mot ISO20022, vi kommer uppdatera sidan när vi har mer information kring detta.

Regler kring kreditfakturor för Länsförsäkringar Bank

Kopiera länk hit

Du som är kund hos Länsförsäkringar Bank arbetar idag med LB-filer.

I dagsläget finns ingen tidsbestämd plan när LB-filen helt byts ut mot ISO20022, vi kommer uppdatera sidan när vi har mer information kring detta.

Regler kring kreditfakturor för övriga banker

Kopiera länk hit

Du som kund hos någon annan bank än ovan nämnda arbetar idag med antingen LB- eller ISO20022-filer. För att veta vilket format just din bank stödjer behöver du kontakta banken.

Fick du den hjälp du sökte?