Betala leverantörsfakturor till utlandet

Bankkopplingar

Leverantörens betaluppgifter

Kopiera länk hit

För utlandsbetalningar används i Fortnox BIC och IBAN. IBAN är en internationell standard som fungerar för betalningar Europa och stora delar av världen, tyvärr inte till USA. Ett IBAN-nummer skall alltid inledas med landskoden och innehåller siffror som kontrollerar formatet. BIC-koden kallades tidigare Swiftadress.

Avgiftskod

Kopiera länk hit

Ibland finns det två avgifter i samband med en utlandsbetalning, dels avsändarens bank men även mottagarens bank. Avgiftskoden anger vem som ska betala de inblandade bankernas eventuella avgifter för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar. Betalningar i Euro med ISO20022/XML/SEPA får alltid delad kostnad, oavsett vilken avgiftskod som angetts. Vilken avgiftskod du skall använda för att reglera avgiften när du betalar en leverantörsfaktura väljer du i leverantörsregistret där följande alternativ finns:

Avsändaren betalar
Du som avsändare betalar även mottagarens bankavgifter.

Delad kostnad
Detta är normalfallet och innebär att du som avsändare betalar svenska kostnader och mottagaren betalar sina bankkostnader. Mot bakgrund av EU-bestämmelser är det inte längre möjligt att betala den mottagande bankens kostnad vid en betalning i Euro. Om mottagaren kräver att få ett bestämt belopp bör du kontrollera om du verkligen ska betala mottagarens bankkostnad och i så fall kontakta mottagaren och be denne uppge vilken avgift mottagarens bank tar ut och lägga på detta belopp på betalningen.

Mottagaren betalar
Mottagaren betalar även dina bankkostnader.

Landskod och adressuppgifter

Kopiera länk hit

För att göra utlandsbetalningar krävs landskod på leverantören som du ställer in genom att välja land under grunduppgifter. För utlandsbetalningar med ISO20022-fil krävs dessutom att adressuppgifterna är ifyllda.

Betala i SEK till utländsk leverantör

Kopiera länk hit

Du kan med ISO20022-fil göra en betalning av en leverantörsfaktura i SEK till en utländsk leverantör med Iban. Detta gör du genom att först ange lanskoden till annat än SE eller blankt på leverantören. Skulle leverantören ha både betalinformation för inrikes och utrikes är det alltså landskoden som kan styra att det blir en utrikesbetalning i SEK.

Kreditfakturor

Kopiera länk hit

Möjligheten till kreditfakturor är begränsad för utlandsbetalningar. För betalningar med ISO20022-fil är det möjligt att ta med en kreditfaktura om den kan matchas mot en debetfaktura på ett högre belopp. Det kräver alltså att du samtidigt gör en större betalning av leverantörsfaktura till samma leverantör och i samma valuta. För betalningar i Euro (SEPA-betalningar) är det inte möjligt att hantera kreditfakturor med ISO20022-fil.

Fick du den hjälp du sökte?