Bankinställningar för Fortnox Lön

Bankkopplingar

I Register - Transaktionskonton anger du vilken bank du använder dig av. För att kunna skicka bankfiler med löneutbetalningar behöver du fylla i ditt bankgironummer.

Nordea

Kopiera länk hit

Om du har Nordea som din bank behöver du fylla i kundnummer till Bankgirot samt Plusgiro.

Handelsbanken och Danske Bank

Kopiera länk hit

För Handelsbanken och Danske Bank krävs också att IBAN är ifyllt.

Swedbank med SUS format

Kopiera länk hit

När du valt att din bank är Swedbank i Register - Transaktionskonton kan du även välja om du ska använda SUS eller inte. Om din bank är Swedbank men du inte har ett avtal med banken för SUS-filer så kommer det att skapas en KI-fil i Fortnox Lön när du väljer att skapa en bankfil.

Väljer du JA, behöver du även fylla i Avtalsnummer SUS och välja vilken tjänst av SUS du ska använda dig av. (Obs! Fältet Kundnummer Bankgiro är EJ ett obligatoriskt fält.)

Lön Bas (banken registerhållare):

Kopiera länk hit

Är banken registerhållare används betalningsmottagarens personnummer som identifikationsbegrepp och sökning görs då mot SUS-rutinens betalningsmottagarregister för att hämta eventuellt anslutet konto. Finns inget konto angivet skickas en kontantutbetalningsavi. För att ansluta sig till SUS betalningsmottagarregister behöver mottagaren (den anställde) anmäla sitt konto till banken. Detta görs via ett av Swedbanks eller med Bank ID via denna sida .

Du behöver i detta alternativ inte hålla reda på dina anställdas kontonummer utan det sköts av banken. Det som måste vara korrekt ifyllt i programmet är den anställdes personnummer.

Lön företaget registerhållare:

Kopiera länk hit

Om inte banken är registerhållande måste du själv ansvara för att clearingnummer och bankkontonummer är korrekt ifyllda i programmet. Detta fyller du i på den anställdes personalkort i Personalregistret.

Swedbank avtal

Kopiera länk hit

Swedbank erbjuder många olika tjänster, i Fortnox stödjer vi deras avtal vid namn Lön Bas.

Fick du den hjälp du sökte?