Filförändring Handelsbanken

Bankkopplingar

2021-11-01 togs det filformat du tidigare använt för uppladdning/nedladdning av filer för betalningar hos Handelsbanken bort för att ersättas med ett alternativt filformat. Tidigare använde du en LB-fil när du skulle betala dina leverantörsfakturor, denna ersätts med en PAIN001/ISO20022. Det finns vissa skillnader mellan de olika formaten, vilket kommer göra att vissa funktioner förändras. Läs mer om det längre ner i texten.

2022-04-01 tas det filformat du tidigare använt för uppladdning/nedladdning av filer för lönebetalningar hos Handelsbanken bort för att ersättas med ett alternativt filformat. Tidigare använde du en KI-fil när du skulle betala löner, denna ersätts med en PAIN001/ISO20022. Filen du hämtar för löneutbetalningar kommer nu heta payouts_handelsbanken_datum_tid_organisationsnummer.xml

Den största anledningen till att dessa formaten utgått är det bankgemensamma projektet P27. Respektive bank har dock olika datum för att upphöra med LB-formatet. På den här sidan berättar Handelsbanken mer om P27.

När du laddar ner det nya filformatet för första gången så kommer du behöva genomföra ett “test av fil” i din internetbank, hur det går till ser du beskrivet nedan:

Såhär gör du för att ladda upp det nya filformatet på banken:

Förändringar med det nya filformatet

Kopiera länk hit

Det nya filformatet kommer innebära en del förändringar. Det beror på att filformatet i sig har andra krav för att fungera på din bank. Förändringarna avser främst hanteringen av kreditfakturor samt andra krav och möjligheter vid betalningar i annan valuta. Läs mer om detta under respektive rubrik.

Kreditfakturor

Kopiera länk hit

Med filformatet ISO20022 kommer arbetssättet kring kredithanteringen att förändras. Själva kvitteringen kommer numera att göras i Fortnox, och därmed kommer kreditfakturor inte längre kunna skickas för bevakning.

ISO-filen behöver innehålla ett positivt belopp. Därför är vår rekommendation för smidigast hantering att ta med kreditfakturan i samma fil som debetfakturan, till samma leverantör, valuta och datum.

För inrikesbetalningar är det möjligt att skicka med upp till 5st kreditfakturor matchat mot samma debetfaktura, om saldot av dessa blir minst 1kr.

För betalningar till Plusgiro och överföringar är det endast 1 kreditfaktura per leverantörsfaktura som alltså behöver vara på ett högre belopp. För betalningar i EUR finns det ej längre möjlighet att skicka några kreditfakturor.

Krav på adress

Kopiera länk hit

När det gäller utlandsbetalningar behöver du fylla i adress till betalningens mottagare. Det görs via Register - Leverantörer. Klicka in på den leverantör betalningen avser och ange adressuppgifter. Här behöver följande fält fyllas i: Fakturaadress, Postnr, Ort, Land och Landskod.

Detta är ett krav i det nya filformatet, och grundar sig i att banken har större krav på sig att uppnå djupare kundkännedom för denna typ av betalning.

Utlandsbetalningar i SEK

Kopiera länk hit

I ISO20022, det nya filformatet, är det möjligt att göra utlandsbetalningar i SEK till utländska leverantörer. Detta gör du på en leverantör med IBAN och BIC genom att välja ett annat land än Sverige som land i anslutning till leverantörens adress. När du sedan skapar en leverantörsfaktura i SEK, hanteras den som en utlandsbetalning.

Betala i utländsk valuta till svensk leverantör

Kopiera länk hit

Du kan nu också betala inom Sverige i utländsk valuta, exempelvis EUR. Det gör du genom att ange en leverantör med ett svenskt IBAN och BIC, är det utländsk valuta på leverantörsfakturan väljs alltid IBAN som betalningsmedel.

Frågor och svar

Kopiera länk hit

Vad händer med de kreditfakturor som jag redan skickat för bevakning till Handelsbanken via LB-fil?
De som idag ligger för bevakning kommer matchas och kvitteras, precis som tidigare, även med nya ISO-formatet. De pågående betalningar på banken är därmed inte beroende av det nya filformatet. Däremot kommer kvittering av kreditfakturor inte fungera på samma sätt framöver. Mer information om det finner du under rubriken “Kreditfakturor”.

Varför slutar ni med LB innan Handelsbankens slutdatum?
I ett gemensamt beslut genomfördes ändringen innan slutdatumet för LB-formatet. Detta i ett led för att framtidssäkra betalningarna på ett effektivt och säkert sätt. Vi vill även undvika att betalningar och arbetssätt hamnar i en tidspressad sits innan årsskifte och/eller när LB-formatet det facto upphör.

Vad gör jag om jag verkligen behöver få ut en fil i LB-formatet?
Det finns fortfarande möjlighet att skapa LB-filer från Fortnox. För att genomföra detta, behöver Annan bank vara vald under Register - Transaktionskonto.

Finns det något alternativt sätt att arbeta än att ladda ner filer?
Ja, vi rekommenderar att upprätta en integration med banken för att få ett effektivt , snabbt och smidigt arbetssätt. Med en bankkoppling kan du automatiskt skicka och få tillbaka dina transaktioner till Fortnox via en bankfil. Lär mer om bankintegration här: Automatisk koppling till Handelsbanken‍

Kan jag återigen göra utlandsbetalningar utan integration med Handelsbanken?
Ja, det går bra att genomföra utlandsbetalningar med ISO20022. Stödet för att göra utlandsbetalningar med LB-formatet upphörde december 2019, som i ett led att avveckla formatet. I ytterligare steg för denna förändring, finns därför stöd för utlandsbetalningar i ISO20022-format.

Är det samma filformat för återrapportering som tidigare?
Nej, även filformatet för återrapportering på utförda betalningar ersätts. Istället för LB-återrapportering finns nu CAMT054 för nedladdning.

Fick du den hjälp du sökte?