Kom igång med Svea Bank

Bankkopplingar, Kom igång

Olika arbetssätt

Kopiera länk hit

Om du har Svea Bank som bank kan du välja att arbeta utifrån något av nedan arbetssätt. Vi rekommenderar att du använder en automatisk koppling med banken då det ger dig den mest digitala och effektiva lösningen. Kopplingen är kostnadsfri från Fortnox sida.

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med den automatiska bankkopplingen här: Automatisk koppling till Svea bank‍

Läs mer om hur du arbetar med manuella filer här: Manuell hantering av betalfiler‍

Läs mer om hur du arbetar helt manuellt här: Manuell registrering av betalningar‍

FAQ - Vanliga frågor rörande Svea Bank

Kopiera länk hit

Kan betalningar skickas till Svea Bank?
Nej, inte i dagsläget. En LB-fil behöver skapas och laddas ner från Fortnox, för att sedan laddas upp i internetbanken.

Var i internetbanken laddas LB-filen upp?
Filen laddas upp under fliken "Betala & Överför - Betala från Fil" - Ladda upp din betalfil.

Går det att skapa betalningar i annan valuta än SEK?
Nej, med Svea Bank har man inte möjligheten att utföra betalningar i någon annan valuta än SEK.

Går det att skapa betalningar med kreditfakturor i?
Nej, med Svea Bank har du inte möjligheten att skapa betalfiler där en kreditfaktura inkluderas.

Hur läses en avstämningsfil in under Stäm av konto?
Den hämtas i internetbanken under Konton & Kort - Välj önskat konto - Välj Skapa kontoutdrag - Välj valet Transaktioner. Filen kan behöva korrigeras för att kunna läsas in till Fortnox.
Läs mer här: Automatisk koppling till Svea Bank

Filformat

Kopiera länk hit

Filformat som används för bankkopplingen med Svea Bank tillsammans med Fortnox:

Vid automatisk koppling till Svea Bank:

  • LB används för att manuellt initiera betalning på banken

  • Rapportering av utbetalningar genomförs via API, en JSON läggs som underlag till aktuell betalning

  • Rapportering av inbetalningar genomförs via API, en JSON läggs som underlag till aktuell betalning

Vid manuell hantering av filer:

  • LB används för att manuellt initiera betalning på banken

  • LB Återredovisning används för manuell filhantering av leverantörsbetalningar.

  • BGMax används för manuell filhantering av kundinbetalningar.

  • Csv-fil används för manuell uppladdning av kontoutdrag till Stäm av konto.

Fick du den hjälp du sökte?