Kom igång med SEB

Bankkopplingar, Kom igång

Olika arbetssätt

Kopiera länk hit

Om du har SEB som bank kan du välja att arbeta utifrån något av nedan arbetssätt. Vi rekommenderar att du använder en automatisk koppling med bankintegration då det ger dig den mest digitala och effektiva lösningen.

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med bankintegration här: Automatisk koppling till SEB‍ .

Läs mer om hur du arbetar helt manuellt här: Manuell registrering av betalningar‍.

FAQ - Vanliga frågor rörande SEB

Kopiera länk hit

Vad innebär SEB:s interna kundnummer?
SEBs interna kundnummer behöver finnas under Register-Transaktionskonto för att du ska kunna skicka och ta emot filer. Detta består av organisationsnummer+0004.

Exempelvis: 55555555550004.

Hur signerar jag en fil i internetbanken som skickats från Fortnox till banken?
När du har loggat in på banken visas ett meddelande om det finns filer att godkänna. Klicka på meddelandet så länkas du till vyn där du kan godkänna betalningarna.

Hur fungerar det med valutakonto i Fortnox?
I Fortnox har du även möjlighet att lägga upp valutakonton under Register - Transaktionskonto. Om du arbetar med en bankintegration kommer du kunna initiera betalningar till ditt valutakonto via kopplingen till banken, och om du använder Fortnox Bokföring från kontoutdrag kommer återrapporteringen kunna hanteras på ett effektivt sätt. Väljer du att inte aktivera tjänsten Bokföring från kontoutdrag så kommer det att bli manuell handpåläggning vid återrapportering från ditt valutakonto i vyerna in- och utbetalningar.
Läs mer här: Bokföring från kontoutdrag

Betalningar som skickas från ett valutakonto behöver utföras i filformatet ISO20022.

Filformat

Kopiera länk hit

Filformat som används för integrationen med SEB i Fortnox.

Vid automatisk koppling till SEB:

  • PAIN001 (ISO20022) används för att automatiskt skicka leverantörsutbetalningar till banken.

  • CAMT053 används för automatisk återrapportering av leverantörsbetalningar och kundinbetalningar.

  • CAMT053 används för att automatiskt få kontoutdraget inläst till “Stäm av konto”.

Fick du den hjälp du sökte?