Kom igång med Nordea

Bankkopplingar, Kom igång

Olika arbetssätt

Kopiera länk hit

Om du har Nordea som bank kan du välja att arbeta utifrån något av nedan arbetssätt. Vi rekommenderar att du använder en automatisk koppling med bankintegration då det ger dig den mest digitala och effektiva lösningen.

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med bankintegration här: Automatisk koppling till Nordea‍

Läs mer om hur du arbetar med manuella filer här: Manuell hantering av betalfiler‍

Läs mer om hur du arbetar helt manuellt här: Manuell registrering av betalningar‍

FAQ - Vanliga frågor rörande Nordea

Kopiera länk hit

Hur signerar jag en fil i internetbanken som skickats från Fortnox till banken?
När det finns en fil att godkänna i internetbanken hittar du den här:

Nordea Business:

Corporate Netbank:

Hur fungerar det med valutaficka i Fortnox?
När man skickar betalfil så får man möjlighet att välja att belasta valutaficka eller SEK-konto i en dropdown. Detta val skickas sedan med till banken i ISO-filen. Detta går endast att göra om man har valt fakturor i annan valuta än SEK.

Kan jag fortfarande ladda upp mina PO3-filer hos Nordea?
Ja, det är fortfarande möjligt för dig att ladda upp dina PO3-filer.

Filformat

Kopiera länk hit

Filformat som används för integrationen med Nordea i Fortnox:

Vid automatisk koppling till Nordea:

  • PAIN001 (ISO20022) används för att automatiskt skicka leverantörs och löneutbetalningar till banken.

  • CAMT053 används för automatisk återrapportering av kundinbetalningar och leverantörsutbetalningar.

  • CAMT053 används för att automatiskt få kontoutdraget inläst till Stäm av konto.

Vid manuell hantering av filer:

  • PO3 används vid manuell filhantering av leverantörs och kundfakturor.

  • KI-filer används för att skapa löneutbetalningar.

Fick du den hjälp du sökte?