Kom igång med Länsförsäkringar Bank

Bankkopplingar, Kom igång

Olika arbetssätt

Kopiera länk hit

Om du har Länsförsäkringar som bank kan du välja att arbeta utifrån något av nedan arbetssätt. Vi rekommenderar att du använder en automatisk koppling med banken då det ger dig den mest digitala och effektiva lösningen. Kopplingen är kostnadsfri från Fortnox sida.

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med den automatiska bankkopplingen här: Automatisk koppling till Länsförsäkringar Bank‍

Läs mer om hur du arbetar med manuella filer här: Manuell hantering av betalfiler‍

Läs mer om hur du arbetar helt manuellt här: Manuell registrering av betalningar‍

FAQ - Vanliga frågor rörande Länsförsäkringar

Kopiera länk hit

Kan betalningar skickas till Länsförsäkringar?
Nej, inte i dagsläget. Utan en LB-fil behöver skapas och laddas ner från Fortnox, för att sedan laddas upp i internetbanken.

Var i internetbanken laddas LB-filen upp?
Filen laddas upp under Filöverföring - Utgående filer. Välj sedan tjänst “LB”.

Var i internetbanken visas utförda betalningar?
Utförda betalningar hittar du från startsidan i internetbanken. När du klickat in dig på aktuellt konto visas dina transaktioner.

Hur läses en avstämningsfil in under Stäm av konto?
Den hämtas i internetbanken under Konton-Transaktioner och läses in manuellt i Fortnox, under Stäm av konto. Filen kan behövas redigeras. Se Automatisk koppling till Länsförsäkringar Bank‍.

Filformat

Kopiera länk hit

Filformat som används för bankkopplingen med Länsförsäkringar i Fortnox:

Vid automatisk koppling till Länsförsäkringar:

  • Rapportering av utbetalningar genomförs via API, en JSON läggs som underlag till aktuell betalning

  • Rapportering av inbetalningar genomförs via API, en JSON läggs som underlag till aktuell betalning

Vid manuell hantering av filer:

  • LB används för att manuellt initiera betalning på banken

  • LB Återredovisning används för manuell filhantering av leverantörsutbetalningar.

  • BGMax används för manuell filhantering av kundinbetalningar.

  • Csv-fil används för manuell uppladdning av kontoutdrag till Stäm av konto.

Fick du den hjälp du sökte?