Automatisk koppling till Swedbank och Sparbankerna

Bankkopplingar

Den automatiska kopplingen till banken gör att du på ett smidigt sätt kan hantera betalningar till och från banken. En bankintegration gör att du kan arbeta digitalt, effektivt och minskar risken för manuella fel.

Bankintegrationen är kostnadsfri från Fortnox sida, däremot tar Swedbank och Sparbankerna betalt för integrationen och dess avgifter som kan tillkomma. För en mer detaljerad prisbild av kostnaderna hänvisar vi dig vidare till Swedbank och Sparbankerna.
Tips! Swedbank har just nu en kampanj som erbjuder dig att kostnadsfritt prova på bankintegrationen fram tills årsskiftet. Har du en fristående sparbank så kan denna kampanj variera.


I en bankintegration med Swedbank och Sparbankerna kan följande automatiseras:

  • Du kan skicka leverantörsbetalningar direkt från Fortnox till Swedbank och Sparbankerna, som du sedan behöver signera i internetbanken.

  • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa och matchade mot dina leverantörsfakturor.

  • Du får automatiskt inbetalningar från dina kunder matchade mot dina kundfakturor.

  • Du får kontoutdraget automatiskt inläst för avstämning i funktionen Stäm av konto.

Med en integration till Swedbank och Sparbankerna kan du aktivera funktionen Bokföring från kontoutdrag, som möjliggör att en stor del av företagets bankhändelser hanteras och bokförs helt automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar menyvalet Transaktioner och Bokföring från kontoutdrag här: Bokföring från kontoutdrag‍ 

Steg för att komma igång

Kopiera länk hit

Skapa ett transaktionskonto i Fortnox under Register - Transaktionskonto, fyll i ett namn för kontot, välj Swedbank och Sparbankerna som bank, samt skriv in ditt IBAN & BIC. Är du osäker på ditt IBAN hittar du information via denna länk. 

OBS! Du behöver vara inloggad i Fortnox med BankID för att kunna ändra transaktionskonto.

Klicka på knappen Bankintegration. Logga in hos Swedbank och Sparbankerna och gör ansökan om bankintegration under menyn Bokföring/anslut bokföringssystem.

Godkänn och granska avtalet därefter så att din bankintegration kommer igång därefter.

Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med Swedbank och Sparbankerna mottagits. Du kan då börja skicka betalningar.

Betalflöden med Swedbank och Sparbankerna

Kopiera länk hit

Du väljer ut vilka fakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klickar därefter på Betala. Nu stämmer du av vilka betalningar som skickas vidare till din leverantör på önskat betaldatum. Betaldatum kommer per automatik att bli förfallodagen på din leverantörsfaktura. Önskas detta korrigeras görs detta under Betaldatum. För att dina fakturor ska betalas och signeras på banken behöver du klicka på Skicka ISO20022-fil nere till höger.

Du får en bekräftelse på att filen är skickad samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats. Rapporten kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler.

För att betalningarna ska nå ut till dina leverantörer så behöver betalfilen först signeras på din internetbank. Logga därför in hos Swedbank och Sparbankerna där du sedan navigerar dig till menyvalet Betala och Överför - Filöverföringar. Det går även lika bra att du klickar på “Filer att godkänna” direkt på startsidan hos Swedbank och Sparbankerna.

Är det inte du som signerar betalfilen på banken utan istället någon annan på ditt bolag? Då kan du ange denna personens e-postadress på ditt företags bankkonto. Vid skickandet av betalfil kommer således denna person att bli notifierad om att den nu har en betalfil att signera på internetbanken. Denna inställning gör du på ditt bankkonto under Register - Transaktionskonto - Klicka på ditt bankkonto - Ange önskad e-postadress under Skicka e-post när betalfil skickas.

OBS! Det går även bra att skicka betalningar direkt från Fortnox App, se Betala leverantörsfakturor i Fortnox app‍‍

Återrapporterade betalningar

Kopiera länk hit

För chansen att få dina återrapporterade betalningar bokförda automatiskt rekommenderar vi att ni aktiverar tjänsten Bokföring från kontoutdrag. Här samlar vi alla dina typer av betalningar och hjälper dig att bokföra dessa. Har du även återkommande transaktioner som inte avser fakturor kan du i denna vy skapa “Regelverk”. Ett regelverk innebär att du skapar förutsättningar för hur transaktioner ska hanteras och bokföras med hjälp av olika parametrar, gränser och konton.

Läs mer här om hur du automatiserar din bokföring med hjälp av regelverk: Regelverk för automatisk bokföring

Har du ännu inte aktiverat tjänsten Bokföring från Kontoutdrag kommer alla dina betalningar som sker på bankkontot att återrapporteras tillbaka till Fortnox. Dessa transaktioner hittar du då istället under menyvalen Fakturering - Inbetalningar eller Leverantörsfakturor - Utbetalningar.

Ångra eller hantera misslyckad betalning

Kopiera länk hit

Hantera misslyckad betalning

Skulle en betalning misslyckas av någon anledning så kommer du att bli notifierad om detta i ringklockan. Notisen är klickbar och förklarar anledningen till att din betalning blivit misslyckad. För att du ska kunna skicka om betalningen så kan du klicka på notisen för att bli navigerad till Behandla Betalfiler. Här har du möjligheten att återställa din betalning för att således skicka den på nytt för signering.

Ångra en skickad betalning

När du signerat en betalning med ett framtida förfallodatum kommer betalningen inte synas som kommande i internetbanken men betalningen finns hos banken och kommer att utföras på valt betaldatum. Om du vill ångra en betalning behöver du göra på följande sätt:

Inrikesbetalning: Fyll i en E-blankett som du hittar hos Bankgirocentralen, välj blanketten Leverantörsbetalningar - Makulera eller ändra.

Utrikesbetalning: Kontakta Swedbank och Sparbankerna för att makulera betalningsuppdraget. Följande information behövs för att makulera betalningen hos banken: betalningsmottagare, betalningsdag, summa, valuta samt ett EndtoEnd-ID för transaktionen. EndtoEnd-ID hittar du genom att klicka på företagsnamnet - Behandlingshistorik - under program väljer du Leverantörsfakturor och som rubrik väljer du ISO20022-betalfil skapad.

När betalningsuppdraget är makulerat hos banken kan du återställa statusen på fakturan i Fortnox i vyn Behandla betalfiler som du hittar över listan med leverantörsfakturor.

Kontoavstämning med kontoutdraget

Kopiera länk hit

Med Swedbank och Sparbankerna kan du automatiskt få ditt kontoutdrag inläst för att stämma av eller bokföra utifrån ditt konto. Du behöver ställa in att din kontoavstämning ska tas emot automatiskt, samt ange ditt bokföringskonto (oftast används konto 1930) under Register - Transaktionskonto för att dina transaktioner från kontoutdraget ska komma in direkt till fliken Stäm av konto.

Läs mer här: Stäm av konto

Fick du den hjälp du sökte?