Automatisk koppling till Svea bank

Bankkopplingar

Den automatiska kopplingen till Svea Bank gör att du på ett smidigt sätt kan hantera alla betalningar som genomförts på ditt kontoutdrag.

En bankkoppling gör att du kan arbeta digitalt, effektivt och minskar dessutom risken för manuella fel. Kopplingen är helt kostnadsfri.

I en bankkoppling med Svea Bank kan följande automatiseras:

  • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa och matchade mot dina leverantörsfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.

  • Du får automatiskt inbetalningar från dina kunder matchade mot dina kundfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.

Steg för att komma igång

Kopiera länk hit

Logga in på Svea Bank och klicka på “Betala & överför”. Efter detta steg navigerar du dig till kolumnen “Fortnox” och slutför guiden.

Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med Svea Bank mottagits. Ett nytt bankkonto kommer skapas och ett tips är att lägga det nyskapade kontot som förvalt under Register - Transaktionskonton.

Gå till Meny - Transaktioner och slutför guiden för den automatiska bokföringen. Här kommer dina transaktioner sedan att hanteras automatiskt i så stor utsträckning som möjligt.

Anslutning

Kopiera länk hit

För att komma igång med din bankintegration till Svea Bank behöver du först logga in hos banken. I inloggat läge väljer du att klicka på “Betala & överför” och därefter klickar du på “Fortnox” uppe till höger.

Efter att du startat anslutningen hos Svea Bank kommer du att bli slussad över till Fortnox där du behöver logga in och godkänna den sista behörigheten för att kopplingen ska bli aktiverad. När du godkänt behörigheterna så kommer du att behöva godkänna och signera med BankID för att din koppling ska bli aktiv. Efter att du godkänt så är din integration aktiv och ett bankkonto har skapats i ditt Fortnox.

OBS! För att aktivera kopplingen behöver du vara systemadministratör i Fortnox.

Efter att du startat anslutningen hos Svea Bank kommer du att bli slussad över till Fortnox där du behöver logga in och godkänna den sista behörigheten för att kopplingen ska bli aktiverad. När du godkänt behörigheterna så kommer du att behöva godkänna och signera med BankID för att din koppling ska bli aktiv. Efter att du godkänt så är din integration aktiv och ett bankkonto har skapats i ditt Fortnox.

Obs! För att aktivera kopplingen behöver du vara systemadministratör i Fortnox.

När du sedan har aktiverat din koppling kommer samtliga av dina konton att anslutas och skapas upp inne i ditt Fortnox. Du hittar dessa under Register - Transaktionskonton.

Betalflöden med Svea Bank

Kopiera länk hit

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil längst ner till höger. Till vänster på knappen har du en lista med de transaktionskonton du har upplagda i kontoregistret. Välj det transaktionskonto som du vill använda för att betala fakturorna.

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil, med möjlighet att justera betaldatum och belopp på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger på sidan.

Du får en bekräftelse på att filen laddats ner samt en direktlänk till en rapport över alla de transaktioner som filen innehåller. Rapporten kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler.

För att ladda upp din betalfil behöver du logga in hos Svea Bank och klicka på “Betala & överför”. Därefter väljer du "Betala från fil".

Ladda sedan upp din fil och signera den för betalning. På betaldatum kommer din fil automatiskt att återrapporteras och med stor sannolikhet även bokföras helt automatiskt!

Hantera in- och utbetalningar

När banken på valt betaldatum genomfört betalningar, eller när banken tagit emot inbetalningar från dina kunder, så kommer information om dessa att skickas till Fortnox. Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare. Transaktionerna från banken kommer att synas i vyn Transaktioner. Vill du läsa mer om den automatiska bokföringen och hur du hanterar de inlästa transaktionerna, se Bokföring från kontoutdrag .

Kontoavstämning med kontoutdraget

För Svea Bank kan du manuellt hämta kontoutdraget från internetbanken och dra och släppa det under fliken Stäm av konto, för att stämma av din bokföring mot bankkontot. Filen laddas ner i internetbanken under Konton & Kort - Välj önskat konto - Klicka på Skapa Kontoutdrag - Klicka på alternativet Transaktioner och filen laddas ned på din dator.

Filen som laddas ner kan behövas redigeras för att kunna läsas in i Fortnox. Klistra därför in ditt kontoutdrag i nedan exempelfil, spara om filen till en semikolonseparerad csv-fil. Filen ska innehålla tre kolumner; Datum, Ingående saldo-Beskrivning samt Belopp.

Första raden med en transaktion i filen tas bort och ersätts med ditt kontoutdrag.

Sista raden i filen behövs, men läses inte. Låt därför texten “läses inte in” stå kvar.

När filen sedan har lästs in kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen.

För att läsa mer om Stäm av konto, klicka här: Stäm av konto

Fick du den hjälp du sökte?