Automatisk koppling till Ekobanken

Bankkopplingar

Den automatiska kopplingen till Ekobanken gör att du på ett smidigt sätt kan hantera alla betalningar som genomförts på ditt kontoutdrag.

En bankkoppling gör att du kan arbeta digitalt och effektivt och minskar dessutom risken för manuella fel. Kopplingen är kostnadsfri från Fortnox sida.

I en bankkoppling med Ekobanken kan följande automatiseras:

  • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa och matchade mot dina leverantörsfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.

  • Du får automatiskt inbetalningar från dina kunder matchade mot dina kundfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.

Steg för att komma igång

Kopiera länk hit

Logga in på Ekobanken och aktivera kopplingen under Företagstjänster - Bankkoppling till affärssystem.

Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med Ekobanken mottagits. Ett nytt bankkonto kommer skapas och ett tips är att lägga det nyskapade kontot som förvalt under Register - Transaktionskonton.

Gå till Meny - Transaktioner och slutför guiden för den automatiska bokföringen. Här kommer dina transaktioner sedan att hanteras automatiskt i så stor utsträckning som möjligt.

Anslutning

Kopiera länk hit

För att komma igång med din bankintegration till Ekobanken behöver du först logga in hos banken. Väl i inloggat läge klickar du på menyvalet uppe till vänster och väljer Företagstjänster - Bankkoppling till affärssystem.

Efter att du startat anslutningen hos Ekobanken kommer du att bli slussad över till Fortnox där du behöver logga in och godkänna den sista behörigheten för att kopplingen ska bli aktiverad. När du godkänt behörigheterna så kommer du att bli notifierad om att kopplingen blivit lyckad. Klicka därefter på Stäng för att komma till nästa steg.

Obs! För att aktivera kopplingen behöver du vara systemadministratör i Fortnox.

När kopplingen sedan blir aktiverad så får du välja vilket/vilka konton du önskar att aktivera. Detta gör du genom att slå på reglaget och klickar därefter på Nästa sida.

Betalflöden med Ekobanken

Kopiera länk hit

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil längst ner till höger. Till vänster på knappen har du en lista med de transaktionskonton du har upplagda i kontoregistret. Välj det transaktionskonto som du vill använda för att betala fakturorna.

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil, med möjlighet att justera betaldatum och belopp på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger på sidan.

Du får en bekräftelse på att filen laddats ner samt en direktlänk till en rapport över alla de transaktioner som filen innehåller. Rapporten kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler.

Filen laddas sedan upp hos Ekobanken under Menyn till vänster - Företagstjänster - Bankgirofilhantering, där du kan välja att importera filen för signering.

För att signera din betalfil behöver du klicka på Händelser och sedan markera den betalfil du önskar signera genom att klicka på Godkänn.

Hantera in- och utbetalningar

När banken på valt betaldatum genomfört betalningar, eller när banken tagit emot inbetalningar från dina kunder, så kommer information om dessa att skickas till Fortnox. Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar behövs ses över och hanteras av dig som användare. Transaktionerna från banken kommer att synas i vyn Transaktioner. Vill du läsa mer om den automatiska bokföringen och hur du hanterar de inlästa transaktionerna, se Bokföring från kontoutdrag .

Kontoavstämning med kontoutdraget

För Ekobanken kan du manuellt hämta kontoutdraget från internetbanken och dra och släppa det under fliken Stäm av konto, för att stämma av din bokföring mot bankkontot. Filen laddas ner i internetbanken under Meny - Kontoöversikt - välj ditt bankkonto och sedan markera de transaktioner du önskar exportera. När du markerat dina transaktioner får du valmöjligheten att välja Exportera till CSV, exportera till Excel eller exportera till PDF. Här väljer du Exportera till CSV.

Filen som laddas ner kan behövas redigeras för att kunna läsas in i Fortnox. Klistra därför in ditt kontoutdrag i nedan exempelfil, spara om filen till en semikolonseparerad csv-fil. Filen ska innehålla tre kolumner; Datum, Ingående saldo-Beskrivning samt Belopp.

Första raden med en transaktion i filen tas bort och ersätts med ditt kontoutdrag.

Sista raden i filen behövs, men läses inte. Låt därför texten “läses inte in” stå kvar.

När filen sedan har lästs in kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen.

Läs mer här: Stäm av konto‍‍

Fick du den hjälp du sökte?